Kiilto Pro Tex Floor
Põrandaliim

Veepõhine vaibaliim spetsiaalselt tekstiilkatete liimimiseks laeva- ja paaditööstuses. IMO-klassifikatsioon. Sobib ka tavaliste põrandakatete liimimiseks.

Eriomadused

  • kergesti peale kantav
  • sobib kasutamiseks ka vildist aluskihi peal laeva- ja paaditööstuses
  • IMO-klassifikatsioon

Materjalid

Rakendus

Veepõhine põrandaliim tekstiilpõrandakatete liimimiseks kuivades siseruumides.

Pakendi suurus EAN kood
Kiilto Pro Tex Floor 15 l 6411511013153
Aluspõranda niiskus

betoon: max 85% RH
puit: 8–12%

Erikaal

1,2 kg/l

Kasutustemperatuur

+18...+25 °C

Kulu

4–6 m²/l
200–300 g/m²

Külmakindlus

jäätub

Ladustamine

Avamata originaaltaaras, temp üle +1 °C, 18 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Pakendi suurused

15 l

Sideaine tüüp

Akrülaatkopolümeer

Tööaeg

märgseotis 0–20 min
järelmärgseotis: 20–40 min (23 °C, 50% RH)

Kasutusjuhend

Põranda aluskate peab olema kuiv, kindel, ühtlane ja puhas. Karedate ja ebaühtlaste pindade tasandamiseks kasutage sobivat Kiilto põranda tasandussegu. Alusmaterjalina saab kasutada spetsiaalset vilti, mis on ette nähtud kasutamiseks liimitava põranda aluskihina. Järgige vildist aluskihi tootja paigaldusjuhiseid. Tekstiilkatete paigaldamiseks kasutatakse märgseotismeetodit. Vajaduse korral segage liim enne kasutamist läbi ning kandke pinnale peenhammastusega liimilabidaga. Kui alusmaterjal on mitteimav, siis veenduge, et põrandakate oleks niiskust läbilaskev. Sobib põrandakütte korral. Paigaldamisel järgige ka põrandakatte tootja juhiseid.

Tekstiilkatete liimimisel mõjutab kasutatav liimikogus seotise lõpptugevust. Kui liimitakse katteid, mis peavad olema tulevikus hõlpsasti vahetatavad, tuleb liimi kogust alati enne katte paigaldamise alustamist testida.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.