Kiilto Soak

Tapeedieemaldusvahend paberalusel tapeetidele, mis on liimitud tselluloos- või tärklisel põhineva kliistriga. Segamissuhe: 1–2,5 dl 10 l veega.

Eriomadused

  • kulu:  50–100 m² pudeliga

Materjalid

Rakendus

Vees lahustuv aine paberalusel tapeetide eemaldamiseks, mis on liimitud tselluloosil või tärklisel põhineva pastaga.

Pakendi suurus EAN kood
250 ml 6411511187250
Erikaal

umbes 1 kg/l

Külmakindlus

Külmumine

Ladustamine

Säilitada suletud originaaltaaras, temperatuuril üle +1 °C. Avamata pakend säilid kuni 3 aastat.

Pakendi suurused

250 ml pudel

Töötingimused

Tavaline toatemperatuur ja ümbritsev õhuniiskus mõjutavad tapeedi eemaldusvahendi jõudlust. Näiteks kuiva õhu korral (nt talvel) kuivab vahend kiiresti ja kaotab osa tõhususest.

Kasutusjuhend

Lahjendatud lahus, õhukesed või lamineeritud tapeedid: 1–1,5 dl eemaldusvahendit Kiilto Tapetinirrotusaine/10 l vett. Paksud tapeedid: 2,5 dl eemaldusvahendit Kiilto Tapeedieemaldusvahendi kontsentraat /10 l vett. Kandke lahust ohtralt tapeedi pinnale pintsli või käsnaga, laske imenduda 10–15 minutit. ja koorige tapeet maha. Vajadusel korrake. Mitme tapeedikihi korral tuleb iga kiht koorida eraldi. Enne eemaldusvahendi pealekandmist eemaldage või lihvige maha tapeedi vinüülkiht. Õrnad põrandakattematerjalid tuleb enne tapeedi koorimist kinni katta.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab meie toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste üle, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik vastutada lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige naha ebavajalikku kokkupuudet kõvastumata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

Soome Võtmelipp