Valge, mittevalguv, ökonoomne, elastne, kergsideainega plaatimissegu keraamiliste plaatide paigaldamiseks. Ideaalne suurte plaatide paigaldamiseks. Pikem tööaeg. Sobib ka välistingimustes kasutamiseks. C2TES1.

Eriomadused

  • kerge, mittevalguv
  • keraamiliste plaatide, klaasmosaiigi, dekoratiivsete kivide ja marmorplaatide paigaldamiseks
  • kasutamiseks sise- ja välistingimustes
  • C2TES1
  • vuukimine: seinad 12 tunni pärast, põrandad 24 tunni pärast
  • kulu 1,5–2,2 kg/m²

Materjalid

Rakendus

Super W on mittevalguv, ökonoomne, kerge plaatimissegu mitteniiskustundlike keraamiliste plaatide ja kivide paigaldamiseks vinüüliga, värviga, plaatidega, klinkerplaatidega kaetud pindadele ja muudele üldkasutatavatele pinnakatetele, samuti Kiilto hüdroisolatsioonimastiksi või Kiilto Kerastopi hüdroisolatsiooniga töödeldud pindadele, nt kipsplaadile. Plaatimistööd saab sooritada ilma vuuginöörita. Sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Ei sobi kasutamiseks pindadel, mis on pidevalt vee all (nt. basseinid).
Plaaditavad pinnad peavad olema puhtad ja tolmuvabad. Eemaldage veebaasil silumis- ja tasandussegud. Kuivad ja imavad pinnad tuleb niisutada (v.a plaatpinnad). Lülitage põrandaküte välja u 24 tundi enne plaatimist. Plast-, värvitud, kahhel- ja klinkerpindu plaatides tuleb jälgida, et:
- pind on plaatimiseks piisavalt tugev, - plaaditav pinnakattematerjal on tugevalt kinni aluspinnal, - vaha, rasv ja mustus pestakse plaaditavalt aluspinnalt happelise puhastusvahendiga ja loputatakse korralikult. Kui pind on kuivanud, lihvige seda vajadusel ja eemaldage lihvimistolm.

Pakendi suurus EAN kood
Super W/exp 15 kg 6411512188201
Aluspõranda niiskus

Betoon < 90% RH

Avatud aeg

üle 0,5 MPa / 30 min (EN1346)

Deformatsioon

üle 2,5 mm (EN12002)

KLASSIFIKATSIOONID

C2TES1 (EN12004), M1

Kasutustemperatuur

Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 5 °C

Kulu

u 2,2 kg/m2 kasutades normaalse hammastusega segukammi (hamba mõõtmed: 6 mm x 6 mm x 6 mm). u 1,5 kg/m2 kasutades mosaiik-segukammi (hamba mõõtmed: 6 mm x 6 mm x 4 mm).

Külmakindlus

Külmakindel

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

Libisemine

alla 0,5 mm (EN1308)

MAX TERA SUURUS

0,5 mm

Nakketugevus

üle 1,0 MPa (EN1348)

Pakendi suurused

15 kg kott

Segamissuhe

u 6,0 l vett / 15 kg pulbrit (seinad)
u 7,0 l vett / 15 kg pulbrit (põrandad)

Sideaine tüüp

polümeeri-valge tsemendi-kergsideaine/kvartsiliiva baasil pulber

Tuletundlikkusklass

E

Tööaeg

Töötlemisaeg u 3 tundi pärast vee lisamist.

Kasutusjuhend

Puistake pulber aeglaselt, pidevalt segades jahedasse, puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane mass. Laske segul seista u 10–15 minutit ja segage veel kord kergelt. Seejärel kandke segu plaaditavale pinnale samaaegselt tugevalt surudes ja kammige segukammiga lahti alale, mis jõutakse plaatida 15 min. jooksul. Suruge plaadid tugevalt segule ja koputage kohe kinni. Plaatide asendit on võimalik muuta 15–20 minuti jooksul. Tõstke pisteliselt paigaldatud plaate ja kontrollige, et plaadi tagakülg oleks piisavalt seguga kaetud (kahhelplaadid 70–75% ja klinkerplaadid 80–90%). Välistingimustes plaatimisel peab plaadi tagakülg olema seguga kaetud 100%. Piisava kaetuse tagamiseks tuleb segukammi hammastuse valimisel lähtuda plaatide mõõtmetest ja tagakülje mustrist.
Värsked segujäägid eemaldage vee ja niiske lapiga. Kuivanud segu saab eemaldada vaid mehaaniliselt.
Seinaplaadid saab vuukida Kiilto Vuugitäidisega 12 tunni pärast, põrandaplaadid 24 tunni pärast. Laske plaatidel nädal aega kuivada enne hariliku kasutuse alustamist. Kuivamisaeg pikeneb madala temperatuuri ja kõrge õhuniiskuse toimel.
Elementide ja ehitusplaatidest seinte nurgad, seina- ja põrandaplaatide vahelised vuugid ning muud nihkevuugid vuukige silikoonhermeetikuga Kiilto Sanitaarsilikoon.
Sobib väiksemate pinnaebatasasuste parandamiseks enne plaatimist.
Mitme millimeetri kõrguste pinnaebatasasuste parandamiseks soovitame kasutada Kiilto seinapahtlit või tasandussegu.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
CE
Soome Võtmelipp