Lisand, mis suurendab Kiilto Vuugitäidise ja Kiilto Põrandavuugitäidise elastsust, nakkuvust, tugevust ning niiskuse ja ilmastikukindlust.

Eriomadused

parandab vuugitäidise:

  • elastust
  • nakkuvust 
  • tugevust
  • niisuskindlust
  • ilmastikukindlust

Materjalid

Rakendus

Kiilto Strong vuugitugevdusvahend on lisaaine, mis parandab Kiilto vuugitäidise ja Kiilto põrandavuugitäidise elastsust, nakkuvust ning niiskus- ja ilmastikukindlust.

Pakendi suurus EAN kood
500 ml 6411511986501
Erikaal

u 1,0 kg/l

Kasutustemperatuur

Madalaim pealekandmistemperatuur: +5 °C.

Ladustamine

Ladustamine üle +1°C tihedalt suletud originaalpakendis max. 1 aasta. Enne tarvitamist loksutada.

Pakendi suurused

0,5 l plastpudel

Kasutusjuhend

Segage Kiilto Strong Vuugitugevdust veega vastavalt juhistele ja lisage segule vajalik kogus vuugitäidise pulbrit.

Glasuurita ja mattpinnaga plaadid tuleb niisutada enne vuukimistööde alustamist, et kergendada hilisemat plaatide puhastamist. Kiilto Strong Vuugitugevdus suurendab vuugitäidise nakkumist plaadi pinnale ja seetõttu võib plaatide puhastamine peale vuukimist olla töömahukam. Kuna plaatide ja kivide poorsus varieerub, on soovitatav puhastatavust eelnevalt testida. Vältige liiga suures koguses Kiilto Strong Vuugitugevduse lisamist, sest see teeb puhastamise keerulisemaks. Lugege vuukimisjuhiseid vuugitäidise kasutusjuhendist.

Kitsaste ja madalate vuukidega plaatide (klaasmosaiik või valevuukidega seinaplaadid) vuukimiseks võib kasutada Kiilto Vuugitäidist, mida on tugevdatud lisandiga Kiilto Strong Vuugitugevdus, tingimusel, et vuukide laius ja sügavus on vähemalt 1 mm. Valige hele värv, sest tumedad värvid võivad eri sügavusega vuukides erineda. Me ei soovita vuukida valevuukidega põrandaplaate, sest suurema koormuse puhul võib segu antud kohas praguneda.


Kiilto Vuugitäidis20 kg10 kg3 kg
vett5,4 l2,7 l0,80 l
Kiilto Strong1,0 l0,5 l0,15 l
Kiilto Põrandavuugitäidis20 kg10 kg3 kg
vett4,0 l2,0 l0,60 l
Kiilto Strong1,0 l0,5 l0,15 l


Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

Soome Võtmelipp