Kiilto SR DF
Niiskete ruumide kiirtasandussegu 2-10 (40) mm

Tolmamist vähendav, kiiresti kõvenev pahtel seinte ja lagede tasandamiseks. Sobib eriti hästi betoon- ja plokkidest laotud seinte tugevdamiseks enne hüdroisolatsiooni paigaldamist ja plaatimist. Tsemendi baasil.

Eriomadused

  • kiire, vähetolmav, heade täiteomadustega
  • üldised ja lõpptasandused
  • kulu 1,5 kg/m²/mm
  • kuivamisaeg: 5 mm/4 h, 20 mm/24 h, 40 mm/3 p
  • sisetingimustesse

Materjalid

Rakendus

Kiilto SR DF sobib siseseinte ja lagede tasandamiseks. Samuti saab pinna pahteldada üle muude Kiilto seinapahtlitega olenevalt rakendusest. Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (nt basseinid).

Pakendi suurus EAN kood
20 kg 6411512285207
Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Kasutustemperatuur

soovitus: 18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur 5 °C

Kihi paksus

tasandamine 2–10 mm, osaline tasandamine 2-40 mm

Kompressioonirõhk

klass CSIV (EN 998-1)

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,5 kg

Ladustamine

Avamata pakendis ja kuivades tingimustes 6 kuud

MAX TERA SUURUS

u 0,5 mm

Nakketugevus

> 0,5 MPa (EN 998-1)

PINDAMISKUIV

Kogu pinna tasandamisel u 4 h, osalisel tasandamisel 24 tunniga 20 mm ja 3 päevaga kuni 40 mm.

Pakendi suurused

20 kg kott

Segamissuhe

5,2-5,8 l vett / 20 kg kott

Sideaine tüüp

Polümeeri-tsemendi-liivabaasil pulber

Tööaeg

20–30 minutit (18 °C)

Värvid

hall

Kasutusjuhend

Pahteldatav pind peab olema tugev, puhas ja tolmuvaba. Nõrgad ja lahtised osakesed tuleb eemaldada käsitsi. Siseruumides olevad kuivad poorsed pinnad tuleb enne krohvimist niisutada veega või töödelda Kiilto Pro Start Primer´i või Kiilto Primer One´ga veega lahjendatuna (1:4).

Valage SR DF pulber aeglaselt jahedasse (18–20 °C), puhtasse vette seda pidevalt segades, kuni saate ühtlase massi. Laske segul seista u 2–3 minutit ja segage uuesti. Pahtel kantakse pinnale terasest pahtlilabidaga käsitsi. Pinna järeltöötlemiseks võib seda veega pihustamise teel niisutada.

Pahteldamisel peab ruumis valitsema ruumile omane temperatuur. Kõvenemis- ja kuivamisaega mõjutavad oluliselt valitsevad tingimused, näiteks ruumi, pahtli ja vee temperatuur, aluspinna kvaliteet ja niiskus ning suhteline õhuniiskus. Seetõttu saab meie soovitusi võtta ainult üldiste juhtnööridena.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga; kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.