Kiilto Pro Solid
Parketiliim

Kõrge kuivainesisaldusega PVAc-põhine liim heliisolatsioonikorgi-, mosaiik- ja plokkparketi paigaldamiseks. Sõltuvalt parketi tüübist on sobivateks aluspõrandateks piisavalt tugev betoon, tasandussegust põrand või vineer.

Eriomadused

  • kõrge kuivainesisaldusega
  • mosaiikparketi ja heliisolatsiooni korgi paigaldamiseks
  • kulu ca. 1,7 m²/l

Materjalid

Rakendus

Mosaiikparkettpõranda ja sammusummutuskorgi paigaldamiseks. Sobib ka parketiplokkide liimimiseks vineerile, kuid ainult juhul, kui kasutatakse ka mehaanilist kinnitust. Sobilik kasutamiseks küttega põrandatel. Ehitusmaterjalide M1 emissiooniklassifikatsiooniga materjal.

Notching of trowel
Notching of trowel
Pakendi suurus EAN kood
15 l / 19 kg 6411511375152
Aluspõranda niiskus

betoon: maks. 3,0% kaalu järgi või 80 % RHpuit: 8–12%

Avatud aeg

umbes 20 min (+20°C, 50% RH)

Erikaal

umbes 1,3 kg/l

Kasutustemperatuur

+18–25°C

Kulu

1,7 m²/l

Külmakindlus

Külmumine (liimitud ühendus on külmakindel)

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. üle +1°C, kolm aastat. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Pakendi suurused

15 l

Sideaine tüüp

PVAc

Kasutusjuhend

Sobivad aluspinnad on kelluga silutud betoon, vineer, puitlaastplaat, korkplaat ja puitpõrand. Aluspind peab olema kuiv, kõva, sile ja vaba tolmust ja muudest materjalidest, mis võivad vähendada nakkuvust. Betoonpõrandat võib tasandada Kiilto Oy toodetud mosaiikparketi aluspõranda tasandusseguga. Tehke tööd tavalisel toatemperatuuril ja niiskusel. Laske parketiplaatidel ja liimil kohaneda tavalise toatemperatuuriga ja niiskusega. Kandke liim hammastatud liimilabidaga ühtlaselt parketiga kaetavale pinnale, kui liimi pind on veel värske. Suruge parketikilbid pinnale. Kontrollige, et parketi tagakülg on liimiga täielikult kaetud. Jätke jäikade tarindite, nt seina ja parketi vahele 10–15 mm vahe. Lihvimine on soovitatav mitte enne 3–6 päeva.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab meie toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste üle, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik vastutada lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige naha ebavajalikku kokkupuudet kõvastumata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED
Soome Võtmelipp