Kiilto SK
Niiskuskindel seinapahtel 1–3 (10) mm

Pahtel seinte ja lagede tasandamiseks märgades ruumides. Sobib eriti hästi betoon- ja plokkidest laotud seinte tugevdamiseks enne hüdroisolatsiooni paigaldamist ja plaatimist. Osaline tasandamine 1–10 mm, laustasandamine 1–3 mm. Kaetuna sobib ka välistingimustesse. Tsemendibaasil.

Eriomadused

  • pikk tööaeg
  • pinnaviimistlusteks enne hüdroisoleerimist
  • kulu 1,3 kg/m²/mm
  • kuivamisaeg: 3mm/1 p, 10 mm/3 p
  • kaetuna sobib ka välistingimustesse

Materjalid

Rakendus

Kiilto SK on seinapahtel seinte ja lagede tasandamiseks siseruumides. Sobib kivimaterjalist pindade ja kipsplaatide tasandamiseks. Viimistletud pinna saab plaatida või muuta veekindlaks Kiilto hüdroisolatsioonimastiksiga. Samuti saab pinna pahteldada üle muude Kiilto seinapahtlitega olenevalt rakendusest. Välistingimustes kasutamisel tuleb viimistletud pind katta.

Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Kihi paksus

osaline tasandamine 1–10 mm, tasandamine 1–3 mm.

Kuivamise kiirus

u 1 päev (18 °C) (sõltuvalt kihi paksusest ja ümbritseva keskkonna tingimustest)

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,3 kg

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

MAX TERA SUURUS

0,5 mm

Pakendi suurused

20 kg kott

Segamissuhe

5,0–5,5 l vett / 20 kg kott

Sideaine tüüp

Polümeeri-tsemendi-lubjakivibaasil pulber

Survetugevus

CSIV (EN 998-1)

Tööaeg

3–4 h (18 °C)

Töötingimused

soovitus: 18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur 5 °C

Värvid

Hall

Kasutusjuhend

Pahteldatav pind peab olema tugev, puhas ja tolmuvaba. Siseruumides olevad kuivad poorsed pinnad tuleb enne krohvimist niisutada veega või töödelda Kiilto Pro Start Primer´i või Kiilto Primer One´ga (1:4) veega lahjendatuna. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel võib aluspinda enne uue tasanduskihi pealekandmist ettevaatlikult lihvida ja puhastada.

Puistake Kiilto SK pulber aeglaselt jahedasse (18–20 °C), puhtasse vette seda pidevalt segades, kuni moodustub saate ühtlane mass.
Laske segul seista u 10–15 minutit ja segage uuesti. Kandke pahtel pinnale käsitsi teraslabidaga või pritsiga. Pritsiga peale kantud kiht tuleb käsitsi üle tasandada.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehelt www.kiilto.com.