Kiilto Sisenurgatugevdustükk

Eeltöödeldud Kiilto sisenurgatugevdustükk paigaldamiseks Kiilto hüdroisolatsioonisüsteemides.

Materjalid

Rakendus

Valmisvormitud elastne nurgatugevdustükk paigaldamiseks koos hüdroisolatsioonimastiksiga. Kasutamiseks KeraSafe veetõkkesüsteemi osana.

Pakendi suurus EAN kood
Kiilto Sisänurkkavahvike 120 x 90 mm 6411513682999
Kihi paksus

u 0,35 mm

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. üle +1 °C, 2 aasta.

Sideaine tüüp

Polüetüleenkile
PP-fliis

Temperatuuritaluvus

-10 - 70 °С

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardsetes tingimustes. Toote jõudlus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED