Kiilto Pro Seal Vuugikaitsevahend muudab keraamilised plaadid, kivi ja vuugitäidise mustust- ja vetthülgavaks. Ei moodusta pinnale kilet ning juhise järgi käsitletud pind ei jää libe.

Eriomadused

  • plaatide ja vuukide küllastusvahend
  • muudab pinnad mustust- ja vetthülgavaks
  • lihtsustab edasist koristamist

Materjalid

Pakendi suurus EAN kood
500 ml 6411511984507
Erikaal

u 1,0 kg/l

Kulu

30–70 m²/l, olenevalt aluspinna poorsusest

Külmakindlus

Jäätub

Ladustamine

Suletud originaaltaaras temperatuuril üle 1 °C säilib max 3 aastat. Enne kasutamist segage hoolikalt läbi.

Pakendi suurused

0,5 l plastpudel

Sideaine tüüp

Fluorokemikaal

Kasutusjuhend

Kiilto Pro Seal Vuugikaitsega käsitsetav pind või vuuk peab olema kuiv ja puhas. Vaid mitteorgaanilistele pinnamaterjalidele.

Kandke Kiilto Pro Seal Vuugikaitse pinnale õhukese kihina svammi, lapi või mopiga. Töövahendid peavad olema kuivad. Mida poorsem on pind, seda suurem on Kiilto Pro Seal Vuugikaitse kulu. Vältida loikude tekkimist. 24 tunni pärast on vuuk mustust ja vett hülgav. Soovitame enne kasutamist katsetada Kiilto Pro Seal vuugikaitsevahendit väikesel alal, sest vahend võib pinna värvi tumedamaks muuta. Kiilto Pro Seal Vuugikaitsevahendiga käsitsetud pinda ei saa värvida, vahatada ega lakkida. Plekid ja muu mustus tuleb eemaldada, kui vahend on veel värske, vajadusel tuleb pinda töödelda uuesti Kiilto Pro Seal Vuugikaitsevahendiga.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

Soome Võtmelipp