Kiilto Pro Rapid
Montaažiliim

Väga hea algnakkega, kiire, ühekomponentne montaažiliim puidule, kivile, metallidele ja enamikele plastidele kuivades siseruumides. Veepõhine.

Eriomadused

  • hea algnake, kiire, veepõhine
  • liistude, paneelide, kips- jms ornamentide, heliisolatsiooni- ja ehispaneelide liimimiseks
  • liimivuuk koormatav 24–48 h möödudes liimimisest
  • veebaasil
  • kasutamiseks kuivades siseruumides
  • kulu 5x5 mm/u 12 m padrun
  • kuivamisaeg 3 mm/1p; 10 mm/7p

Materjalid

Rakendus

Kiilto Rapid on kiiresti kõvastuv ühekomponentne montaažiliim puidule, kivile, metallidele ja enamikule plastidele (v.a PE, PP ja PTFE) kuivade siseruumide pindadel. Veega otseses kokkupuutes või pidevalt niiskete pindade korral soovitame kasutada toodet Kiilto Masa.

Pakendi suurus EAN kood
Kiilto Pro Rapid 290 ml 6411512443294
Erikaal

u 1,3 kg/dm³

Kasutustemperatuur

Ruumi, montaažiliimi ja materjalide temperatuur +18 °C kuni +20 °C, kuid sobib ka vahemik +5 °C kuni +35 °C.

Kuivamise kiirus

Kuivab tolmukindlaks u 15 minutiga +20 °C juures. Seotise võib pingestada pärast 24–48 h.

Kulu

5×5 mm vuuk, u 12 m / padrun

Külmakindlus

Jäätub

Ladustamine

Avamata pakendis kuivas ruumis temperatuuril +10 °C kuni +25 °C säilib 18 kuud.

Pakendi suurused

290 ml

Sideaine tüüp

Akrüüldispersioon

Temperatuuritaluvus

-20 °C kuni +70 °C

Kasutusjuhend

Liimitavad pinnad peavad olema tolmu- ja rasvavabad. Üks pindadest peab olema poorne. Kui mõlemad pinnad on mittepoorsed, kasutage toodet Kiilto Rapid ainult väikesteks liimimistöödeks (kuivamine liimivuugi kaudu). Ülevärvitav veebaasil värvidega.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.