Kiilto Pro R Marine
Silüülmodifitseeritud liimimass

Kiilto R Marine ühekomponentne liim metallide, klaaskiu ja mitmesuguste plastide liimimiseks meretööstuses. Hea vastupidavus ilmastikule ja UV-kiirgusele. Värvitav. Suurepärane nake.

Eriomadused

  • Suurepärane liimuvus, ülevärvitav, hea vastupidavus ilmastikule ja UV-kiirgusele
  • NSF-is registreeritud: tohib kasutada kohtades, kus käideldakse toiduaineid.
  • Hea vastupidavus kemikaalidele
  • Sobib kaitseliistude liimimiseks, tekiosade kinnitamiseks ja tihendamiseks, plaatide liimimiseks ja tihendamiseks
  • Kulu 5x5 mm/12 m padrun
  • Kuivamisaeg 3 mm/p; u 10 mm/7 p
  • Kasutamiseks sise- ja välistingimustes

Materjalid

Rakendus

Sobib erinevate materjalide liimimiseks nõudlike struktuuri- ja konstruktsioonitingimuste korral. Kiilto R Marine sobib kasutamiseks enamiku metallide, polüstüreeni, polüuretaani, klaasi, klaaspindade, epoksiid- ja polüesterkiu, kivi ja betooniga. Vastab ehitusmaterjalide heitkoguste klassifikatsiooni M1 nõuetele. Kiirsiduv Suurepärane liimuvus erinevate materjalidega – enamikul juhtudel pole eeltöötlus vajalik. Ei sisalda isotsüanaate, PVC-d, tina katalüsaatorit ega lahusteid. Peaaegu lõhnatu. Hästi vastupidav puhastusvahendite lahustele (leeliselised ja happelised lahused), ajaliselt piiratud vastupidavus kütuste, mineraalõlide ja taimsete õlide toimele. Suurepärane vastupidavus ilmastikule ja ultraviolettkiirgusele. Kuivades kahanemine praktiliselt puudub. Ülevärvitav enamiku veepõhiste värvidega (seda tuleb enne kasutamist katseliselt kontrollida).

Pakendi suurus Toote kood EAN kood
Kiilto Pro R Marine valkoinen 290 ml T2445.926 6411512445298
Kiilto Pro R Marine valkoinen 600 ml T2445.933 6411512445601
Erikaal

u 1,62 kg/l

Kasutustemperatuur

+1 °C kuni +40 °C

Kõvadus

Kõvadus A 60

Ladustamine

Avamata mahutis temperatuuril +10 °C kuni +25 °C kuni 18 kuud.

Läbikõvastumine

3 mm / päevas, u 10 mm / 7 päeva (23 °C / 50% RH)

Pealmise kihi kuivamisaeg

u 10 min (23 °C, 50% RH)

Sideaine tüüp

Silüülmodifitseeritud polümeer

Temperatuuritaluvus

-40 °C kuni +90 °C

Tõmbetugevus

2,2 N/mm² (DIN 53504)

Venivus

200% (DIN 53504)

Viskoossus

u 2,5 miljonit mPas (Brookfield H-Path T-F/2,5 +20 °C)

Vöö nihketugevus

3,5 N/mm²

Kasutusjuhend

Kasutatavad materjalid peavad olema tolmuvabad, kuivad ning rasu- ja õlivabad. Suurte ühetaoliste pindade või väga kuivade pindade liimimisel on soovitatav pinnad kergelt veega üle pritsida (u 5–10 g/m²). Soovitame puhastada pinnad tootega Kiilto Cleaner 303 ja eeltöödelda tootega Kiiltoflex Metalliprimer. Kõvastumata liimaine saab eemaldada ksüleeni või atsetooniga, kõvastunud liimainet on võimalik eemaldada vaid mehaaniliselt.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
NSF
LEED
Soome Võtmelipp