Kiilto Cleaner 301

Puhasti, ühekomponedilise liimi pealekandmisvarustus ja otsakud.

Materjalid

Rakendus

Toodet Kiilto Cleaner 301 kasutatakse PUR-rakenduse varustuse otsakute ja muude osade puhastamiseks. Sobib ka liimijääkide ja pritsmete puhastamiseks.

Pakendi suurus Toote kood
*Kiilto Cleaner 301 5 l T2334.005
Konsistents

Madala viskoossusega vedelik

Erikaal

umbes 1,0 kg/dm³

Värvid

Läbipaistev

Töötingimused

Keemispunkt 213 °C, leekpunkt 91 °C

Ladustamine

Avamata mahutites üle +1 °C 12 kuud. Juhul kui toode on pikalt seisnud, segage seda enne kasutamist.

Kasutusjuhend

Käytä Kiilto Cleaner 301:tä sellaisenaan ja laimentamatta. Laske puhastil vajaduse korral kauem mõjuda. Puhdistettavat esineet voidaan myös upottaa Kiilto Cleaner 301:een. MÄRKUS! MÄRKUS! Kui kasutate vahendit Kiilto Cleaner 301 polüuretaani segamisvarustuse puhastamiseks, peab tihendi materjaliks olema kas EPDM-kumm või polütetrafluoroetüleen (nt Teflon ®). Muud tihendmaterjalid võivad paisuda või ajaga hapraks muutuda. Ärge valage toodet kanalisatsiooni vaid toimetage see kohalikku ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Lisainformatsioon

Toote infolehel toodud teave tugineb meie testidel ja praktilistel teadmistel. Tehnilised andmed on defineeritud standardtingimustes. Muudatused kohalikes töötingimustes mõjutavad toote toimivust ja tulemust. Tulemust mõjutavad olulisel määral ka töömeetodid. Garanteerime oma toodete kõrge kvaliteedi vastavalt meie kvaliteedisüsteemile. Toote vale kasutusviisi või kontrollitavatest keskkonnatingimustest tingitud kahjustuste eest ei vastutata. Seetõttu ei saa me ka lõpliku tulemuse eest vastutada. Toote kasutaja peab testima toote vastupidavust ja sobivust ettenähtud otstarbe jaoks.

Keskkond ja ohutus

Vältige ebavajalikku nahakontakti ja kokkupuudet värske tootega, kasutage turvakindaid. Vaadake materjali ohutuslehte. Teabe saamiseks toote ja pakendi kasutuselt kõrvaldamise kohta külastage kodulehte www.kiilto.com