Kiilto PU 1000 ECO Primer
Polüuretaankrunt

Kiilto PU 1000 ECO on lahustivaba ühekomponentne polüuretaankrunt betooni- ja tasandussegude katmiseks, kui parketi liimimiseks kasutatakse Kiilto veevaba parketiliimi. Võib kasutada aluspõranda jääkniiskuse tõkestamiseks.

Eriomadused

  • 100% tahenev
  • kiiresti kuivav/kõvastuv
  • sobib põrandaküttega põrandatele

Materjalid

Rakendus

Kiilto PU 1000 ECO on lahustivaba, niiskuse mõjul kõvastuv ja ühekomponentne krunt betoonile ja tsemendibaasil põrandatasandussegudele. Sobib näiteks aluspinna tugevdamiseks kasutamiseks juhul, kui parketi liimimiseks kasutatakse Kiilto veevaba parketiliimi. Võib kasutada ka niiskustõkkena aluspõranda jääkniiskuse tõkestamiseks kuni 90% RH või 3,5 CM % korral. Sobib küttega põrandatele.

Aluspõranda niiskus

max 90% RH või 3,5 CM % kasutamisel niiskustõkkena aluspõranda jääkniiskuse tõkestamiseks. Muul juhul järgige Kiilto liimi ja parketi kasutusjuhendites esitatud juhiseid aluspõranda niiskustaseme kohta.

Erikaal

1,2 kg/l

Kasutustemperatuur

+18-25 °C

Kulu

120-150 g/m².
240 - 300 g/m² kasutamisel aluspõranda jääkniiskuse tõkestamiseks kuni 90 % RH või 3,5 CM %.

Ladustamine

Säilitage jahedas kohas temperatuuril mitte alla +1 °C, tihedalt suletud originaalmahutis maksimaalselt 1 aasta. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Pakendi suurused

5 l (6 kg)

Sideaine tüüp

Niiskuse toimel kõvenev, ühekomponentne polüuretaan

Kasutusjuhend

Aluspõrand peab olema puhas, tugev, tasande ja kuiv. Eemaldage võimalik tsemendipiim ja muu nakkumist halvendav mustus. Kandke KIILTO PU 1000 ECO pinnale õhukese ühtlase värvirulli- või pintsliga, mis taluvad lahusteid. Niiskustõkkena kasutamise korral kandke pinnale kaks kihti krunti. Parketti saab liimida kõige varem 2 tundi ja hiljemalt 24 tundi pärast kruntimist (20 ° C / 50% RH (suhteline niiskus)). Kuivades tingimustes kõveneb krunt kauem. Enne teise krundikihi paigaldamist või parketi liimimist peab krunt olema täielikult kõvenenud. Krunti saab lahjendada 0–20% kontaktliimi vedeldiga. Krundi ja parketiliimi vahelise nakke parandamiseks võib värskele krundile puistata liivaosakesi (maksimaalselt u 1 mm) (välja arvatud juhul, kui krunti kasutatakse niiskustõkkena). Tööriistu saab puhastada atsetooni või ksüleeniga.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Tulemus sõltub olulisel määral ka sellest, kuidas töö on teostatud. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kandke kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.

Soome Võtmelipp