Kiilto Pro WRD 325 HF

Kiilto Pro WRD 325 HF on standardi EN 204 D3-klassi PVAC-puiduliim.

Eriomadused

  • Väga kiire toimeaeg kõrgsageduspresside korral
  • Pikk tööaeg
  • Ühekomponentne
  • Sisaldab taastuvaid toormaterjale    

Materjalid

Rakendus

D3-taseme jõudlusega Kiilto Pro WRD 325 HF on spetsiaalselt välja töötatud kõrge kilemoodustustemperatuuriga PVAc dispersioonliim, mis on ette nähtud liimitud laudade, vormipressimise ja spoonimise jaoks. Tegu on erikoostisega liimiga, mida tohib kasutada ainult kuum- ja kõrgsageduspressides. Liimi saab kasutada E1-klassi struktuuride liimimiseks.

Pakendi suurus Toote kood
Kiilto Pro WRD 325 HF 15 kg T2478.015
Kiilto Pro WRD 325 HF IBC cont T2478.994
Kiilto Pro WRD 325 HF bulk T2478.bulk
[green_content]

6%

Sideaine tüüp

PVAc

pH

3,0

Viskoossus

5500 mPas

Avatud aeg

8 minutit suletud avamisaega (mänd, 20 °C, 65% suhtelist õhuniiskust, 150 g/m²)
10 minutit avamisaega (mänd, 20 °C, 65% suhtelist õhuniiskust, 150 g/m²)

Pressimisaeg

Pressimisaeg on seotud kuum- ja kõrgsageduspressi temperatuuri ning kasutatud võimsusega.

Kompressioonirõhk

Min 0,5 N/mm² (soovitatud).

Minimaalne kile moodustumistemperatuur

+25 °C

Kasutustemperatuur

15–30 °C.

Puidu niiskusesisaldus

6–15%

Ladustamine

Avamata pakendis, temperatuuril üle +1 °C, 6 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Kasutusjuhend

Kontrollige, et liitekohad sobiksid hästi kokku. Kandke liim ühtlase kihina ühele liimitavatest pindadest. Pange osad kokku ja pressige, proovides avaldada võrdset survet kogu liitekoha ulatuses. Liimitavad pinnad võib kokku pressida kuum- või kõrgsageduspressiga. Ühendus saavutab lõpliku tugevuse ja veekindluse 7 päeva jooksul.

Teatud puidutüüpide puhul võib liimi happelisus põhjustada ühenduskohas värvimuutuse. Rauaga kokku puutudes võib ühenduskoht veidi värvi muuta.

NB! Kiilto Pro WRD 325 HF ei sobi külmpressimiseks. Liim Kiilto Pro WRD 325 HF reageerib isegi väikese koguse karbamiidformaldehüüdliimiga (1%), moodustades tiheda käsna. Sel põhjusel tuleb pealekandmisvahendid (pump, voolikud, rullik) enne liimi Kiilto Pro WRD 325 HF kasutamist põhjalikult puhtaks pesta.

Lisainformatsioon

Tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes tehtud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratud tavatingimustes. Toote tõhusus ja tulemus olenevad kohapealsetest töötingimustest. Tulemust mõjutavad tugevalt ka töövõtted. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või keskkonnatingimuste eest, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei saa me võtta vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab toote sobivust plaanitud rakenduse jaoks katseliselt kontrollima.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kandke kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.