Kiilto Pro SMP CS

Kiilto Pro SMP CS on ühekomponentne silüülmodifitseeritud liim tehismuruvaipade liitekohtade liimimiseks.

Eriomadused

  • Hea määritavus
  • Hea liimimisvõime isegi märgades tingimustes
  • Ei sisalda isotsüanaati

Materjalid

Rakendus

SMP-põhine niiskuskõvastuv liim liivaga täidetud tehismuru liitekohtade liimimiseks. Nii käsitsi kui ka automaatseks pealekandmiseks. Lihtne peale kanda, hea tippude moodustumine. Väljakul saab tööd jätkata varsti pärast liimimist. Liimil on head nakkumis- ja liimimisomadused ka külmades tingimustes. Võib kasutada tugevdusteipide liimimiseks ka painduvatele aluspindadele. Eelistatud töötingimused vahemikus +15 °C kuni +20 °C. Madalaim töötemperatuur +1 °C.

Pakendi suurus Toote kood
Kiilto Pro SMP CS 24 kg/20 l T3469.020
Sideaine tüüp

Silüülmodifitseeritud polümeer

Värvid

Roheline

Avatud aeg

Aluspinnale kantakse max 15 minuti jooksul. Liimitavate pindade niiskus võib seda aega lühendada.

Läbikõvastumine

u 12 h / 20 °C

Pressimisaeg

Liimumisaeg u 2 h / 20 °C

Töötingimused

Soovitatavad töötingimused +15 °C kuni +20 °C (madalaim temperatuur +1 °C)

Pakendi suurused

24 kg / 20 l

Kulu

Plaatpind 700–800 g/m², betoonpind 1–1,2 kg/m², ainult liitekohad 500 g/m².

Ladustamine

Avamata temperatuuril +10 °C kuni 25 °C 12 kuud. Pärast pikka hoiustamist segage enne kasutamist.

Kasutusjuhend

Enne töö alustamist kontrollige nakkuvust kasutatavate materjalidega. Liimitavad pinnad peavad olema puhtad. Puhastage liimitavad pinnad tolmust, rasvast ja muust mustusest sobivate vahenditega, nt lahustiga niisutatud lapiga pühkides. Kandke liim nt segukammiga ühepoolselt ainult liitekoha teibile. Murumaterjali ja teibi kokkupressimisel jälgige, et liim jaotuks ühtlaselt. Profiilkatete puhul tuleb kasutada piisavalt suurte hammastega segukammi.
Katet tuleks esimesel võimalusel uuesti rullida. Soovitame kasutada põrandakatterulli. Kui rullimine ei ole võimalik, tuleb liimimisel asetada kattele raskusi, et liimikiht jaotuks ühenduskohale ühtlaselt. Niisketes tingimustes liimimisel tuleb avatud liimianumaid kaitsta vihma eest.

Lisainformatsioon

Sellel andmelehel olev teave põhineb meie enda uurimistööl ja praktilistel teadmistel. Tehnilised väärtused on kindlaks tehtud standardtingimustes. Kui kohalikud tingimused neist erinevad, mõjutavad need ja töövõtted väärtusi ning toote toimivust. Ka töö tegemiseviis mõjutab oluliselt lõpptulemust. Kiilto vastutab selle eest, et toote kvaliteet vastaks meie kvaliteedisüsteemi standarditele. Kohalikud olud ja töövõtted on aga meie kontrolli alt väljas ning seega ei võta me vastutust lõpptulemuse eest. Kasutaja peab kontrollima, et toode sobib kavandatud otstarbeks.

Keskkond ja ohutus

Kandke kaitsekindaid, et vältida toote kasutamisel tarbetut kokkupuudet nahaga. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toodete ja pakendite hävitamise kohta vaadake meie veebisaidilt.

M1 Emissiooniklass
LEED