Kiilto Pro Silicone E
Sanitaarsilikoon

Hallitusvastane ja äädikhappel põhinev silikoon keraamiliste plaatide nihkevuukide, seina- või põrandavuukide, eri materjalide vaheliste liitekohtade ja läbiviikude tihendamiseks märgades ruumides. Sobib ka välistingimustes kasutamiseks. Ei sobi akvaariumite jaoks.

Eriomadused

  • äädikhappel põhinev, fungitsiidi sisaldav, suurepärane vastupidavus keemilistele ainetele
  • märgadesse ruumidesse, elatseteks vuukideks, tihendamiseks
  • 5 x 5 mm vuuk, u. 12 jm padrun
  • kiletumisaeg 5-20 min, ruumi kus on kasutatud Kiilto Pro silikooni võib kasutusele võtta 24 h pärast
  • kasutamiseks sise- ja välistingimustes

Materjalid

Rakendus

Kiilto Pro Silikoon E on ühekomponentne sanitaarsilikoon. Vastab standardi EN 15651-3: 2012 nõuetele. Ei sobi kasutamiseks akvaariumites ja looduskivil nt. marmor. Peeglite ja tualettpottide kinnitamiseks soovitame Kiilto Masa liimimassi.

Pakendi suurus Värv EAN kood
310 ml läbipaistev 6411513538319
310 ml marmorvalge 6411513539316
310 ml puhasvalge 6411513540312
Erikaal

u 1,2 kg/dm

Kasutustemperatuur

–40 °C kuni 120 °C

Kulu

5 x 5 mm vuuki u 12 m / padrun

Kõvadus

Shore A umbes 20

Ladustamine

Säilitada kuivas, jahedas kohas (alla 25 °C) tihedalt suletud originaalpakendis. Säilivusaeg: vt pakendilt.

Läbikõvastumine

u 2 mm 24 tunniga ja umbes 10 mm nädalaga.

Pealmise kihi kuivamisaeg

5–15 min (20 °C, RH 50%)

Sideaine tüüp

niiskusega tahenev silikoonpolümeer

Töötingimused

soovitus: ruumi, hermeetiku ja ühenduskoha optimaalne temperatuur 18–20 °C, siiski sobib kogu temperatuurivahemik 5–40 °C.

Värvid

Puhasvalge

Kasutusjuhend

Tihendatav pind peab olema kuiv ning tolmu- ja määrdevaba. Keerake otsiku kork maha. Lõigake tuubi koonusots lahti. Paigaldage kaasas olev otsik ja lõigake selle ots soovitud mõõtu. Suruge silikooni ühenduskohta ja tasandage kohe puhta veega niisutatud pahtlilabidaga või sõrmeotsaga. Pärast kasutamist jätke otsik tuubi külge ja sulgege see korralikult korgiga. Puhastamise lihtsustamiseks pange mõlemale poole ühenduskohta näiteks maalriteip. Eemaldage teip kohe pärast silikooni pealekandmist.

Ühenduskohtade silikooni vahetamisel tuleb vana silikoon eemaldada. Eemaldage ka hallituselaigud, kui neid on, kasutades Kiilto Kodin Klorite’i vastavalt juhistele.

Lisainformatsioon

Valitsevad tingimused nagu õhutemperatuur, silikooni ja ühenduskoha temperatuur, aluspinna materjal ja õhuniiskus, samuti pealekantud silikooni kogus, mõjutavad oluliselt puutekuivuse saavutamise ja kiletumisaja pikkust.

Mõned värvid, puhastusvahendid ja lahustid sisaldavad kemikaale, mis võivad muuta silikooni värvi otsese kokkupuute või õhu kaudu levimise korral. Ka teatud puidutüübid eritavad sarnaseid ühendeid. Mõned plastikud ja kummid sisaldavad plastifikaatoreid, mis võivad silikooniga reageerida. Vajadusel võib seda enne kasutamist testida.

Silikooniga tihendatud ühenduskohtade eluaeg on piiratud. See sõltub ruumi kasutustihedusest, puhastamisest ja ventilatsioonist. Kontrollige märgades ruumides ühenduskohtade seisundit regulaarselt ja vahetage silikooni vähemalt iga 5 aasta järel.

Kiilto Pro Silicone E nakkub hästi mitmesuguste materjalidega (nt keraamiliste plaatide, klaasi, mööblimaterjalidega). Heade nakkeomaduste tagamiseks on soovitatav teha eelnevalt nakketest. Läbipaistvate plastikute jaoks (PC, PMMA) soovitame kasutada läbipaistvat silikooni.

Ühes kohas ühenduskohti tihendades veenduge, et kõikidel silikoonituubidel on sama partiinumber.

Silikooni värvid on toonitud neutraalses valguses. Kuna eri valgusallikatest tulev valgus erineb, võib silikooni värv veidi erineda olenevalt ruumi valgustusest.

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on esitatud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Tulemus sõltub olulisel määral ka sellest, kuidas töö on teostatud. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta endale vastutust toote ebaõige kasutamise või selliste ümbritsevate olude korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega pole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

CE