Kiilto Pro Sanitary Silicone
Sanitaarsilikoon

M1-klassi vähese lõhnaga neutraalne silikoonhermeetik deformatsioonivuukide, seina- ja põrandavuukide ning muude piirdematerjalide ja läbiviikude tihendamiseks niisketes piirkondades. Sisaldab fungitsiidi. Sobib ka välistingimustes kasutamiseks.

Eriomadused

  • temperatuurikindlus 120 °C
  • sisaldab fungitsiidi
  • vähese lõhnaga
  • ei ole ülevärvitav
  • kasutamiseks sise- ja välistingimustes

Materjalid

Rakendus

Kiilto Pro sanitaarsilikoon on ühekomponentne neutraalne silikoon. Vastab standardi EN 15651-3:2012 nõuetele. Ei sobi kasutamiseks akvaariumides või koos loodusliku kiviga, nt marmoriga. Peeglite ja tualetipottide paigaldamiseks soovitame toodet Kiilto Masa. Kui paigaldate väikeseid plaate või kui on vaja suuremat temperatuurikindlust (150 °C), võite kasutada halli silikooni.

Pakendi suurus Värv EAN kood
310 ml 00 transparent 6411513510315
310 ml 10 traffic white 6411513511312
310 ml 11 linen 6411513550311
310 ml 28 sand 6411513717318
310 ml 29 light beige 6411513526316
310 ml 30 beige 6411513551318
310 ml 31 toffee 6411513512319
310 ml 33 cocoa 6411513527313
310 ml 38 ground brown 6411513528310
310 ml 39 marble white 6411513513316
310 ml 40 concrete 6411513547311
310 ml 41 stone 6411513569313
310 ml 42 sinakashall 6411513570319
310 ml 43 pearl 6411513530313
310 ml 44 iron 6411513652312
310 ml 48 antracite 6411513718315
310 ml 50 graphite black 6411513549315
310 ml 90 jääsinine 6411513553312
310 ml 94 smoke 6411513654316
Erikaal

n. 1,0 kg/dm³

Kuivamise kiirus

u 2 mm 24 tunniga ja umbes 10 mm
nädalaga

Kulu

5 × 5 mm vuuk, u 12 m / padrun

Kõvadus

Shore A umbes 20

Ladustamine

Säilitada kuivas, jahedas kohas (alla 25 °C) tihedalt suletud originaalpakendis. Säilivusaeg on esitatud pakendil.

Pealmise kihi kuivamisaeg

5–20 min (20 °C, RH 50 %)

Sideaine tüüp

niiskusega tahenev neutraalne silikoonpolümeer

Temperatuuritaluvus

–40 kuni 120 °C, hall 150 °C

Töötingimused

optimaalne temperatuur 18–20 °C, siiski sobib kogu temperatuurivahemik 5–40 °C

Värvid

saadaval eri värvides

Kasutusjuhend

Tihendatav pind peab olema kuiv ning tolmu- ja määrdevaba.
Vuugi põhja täitmiseks võib kasutada tahkest vahtplastist profiili.

Keerake otsiku kork maha. Lõigake tuubi
koonusots lahti. Paigaldage kaasas olev otsik ja lõigake selle
ots soovitud mõõtu. Suruge silikooni ühenduskohta ja tasandage kohe
puhta veega niisutatud pahtlilabidaga või sõrmeotsaga. Pärast kasutamist
jätke otsik tuubi külge ja sulgege see
korralikult korgiga. Puhastamise lihtsustamiseks pange mõlemale poole ühenduskohta
näiteks maalriteip. Eemaldage teip kohe pärast toote
pealekandmist.

Ühenduskohtade silikooni vahetamisel tuleb vana silikoon eemaldada.

Lisainformatsioon

Ümbritsevad olud nagu õhutemperatuur, silikooni ja ühenduskoha temperatuur, aluspinna materjal ja õhuniiskus, samuti pealekantud silikooni kogus, mõjutavad oluliselt puutekuivuse saavutamise
ja kuivamisaega.

Mõned värvid, puhastusvahendid ja lahustid sisaldavad kemikaale, mis
võivad muuta silikooni värvi otsese kokkupuute
või õhu kaudu levimise korral. Ka teatud puidutüübid (sh kuumtöödeldud kiirjas mänd) ja
atsetoksüsilikoonid (happelised silikoonid) võivad eritada sarnaseid ühendeid. Mõned plastikud ja kummid
sisaldavad plastifikaatoreid, mis võivad silikooniga reageerida. Vajadusel
võib seda enne kasutamist testida. Keraamiliste plaatide
värvide kasutamise korral kasutage happelist Kiilto Pro Silicone E sanitaarsilikooni.

Silikooniga tihendatud ühenduskohtade eluaeg on piiratud. See sõltub ruumi kasutustihedusest,
puhastamisest ja ventilatsioonist. Kontrollige märgades ruumides ühenduskohtade seisundit
regulaarselt ja vahetage silikooni vähemalt iga 5 aasta järel.

Kiilto Pro sanitaarsilikoon nakkub hästi mitmesuguste materjalidega (nt keraamiliste plaatide, klaasi, mööblimaterjalidega). Heade nakkeomaduste tagamiseks on soovitatav teha eelnevalt nakketest. Läbipaistvate plastikute jaoks
(PC, PMMA) soovitame kasutada läbipaistvat silikooni.

Ühes kohas ühenduskohti tihendades veenduge, et
kõikidel silikoonituubidel on sama partiinumber.

Kiilto Pro sanitaarsilikooni värvid on toonitud neutraalses valguses, et need vastaks Kiilto Pro vuugitäidise värvidele. Eri valgusallikatest tulev valgus erineb. Seetõttu võib valguse kasutamine ruumis mõjutada silikooni värvivarjundit.

Tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes tehtud katsete tulemused
ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratud
tavatingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub
kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie
kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete
kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või keskkonnatingimuste eest, mille üle
meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote
õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub
tööjuhendis kirjeldatud
tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga,
kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet
toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
CE
LEED
Põhjamaade Luigemärk