Kiilto Pro Pack Eco 5012/43
EVAC dispersioon liim

Kiilto Pro Pack Eco 5012/43 on lamineerimiseks sobiv EVAC-dispersioonliim.

Eriomadused

  • Toodetud taastuvatest toormaterjalidest *
  • Sobib toidupakendite liimimiseks
  • Kleepub hästi mitmetele plastidele ja alumiiniumile

Materjalid

Rakendus

* Kiilto Pro Pack Eco 5012/43 on toodetud taastuvatest toormaterjalidest. Taastuvad toormaterjalid põhinevad massitasakaalu arvutamisel.

Kiilto Pro Pack Eco 5012/43 on lamineerimiseks mõeldud liim, mis sobib köitjate ja kaustade valmistamiseks, lamineerimiseks ning pakendite sulgemiseks. Liim nakkub suurepäraselt näiteks PVC-materjalide, alumiiniumfooliumi, tselluloosatsetaadi ja polüstüreeniga, samuti mitmete lakikihtidega.

Kõik liimi komponendid vastavad FDA 175.105 toiduainete pakendamise eeskirjadele ning oktoobris 2011 kehtestatud EL-i plastmaterjalide eeskirjadele. Vastavusdeklaratsioon väljastatakse nõudmisel.

Pakendi suurus Toote kood
Kiilto Pro Pack Eco 5012/43 15 kg T4511.015
[green_content]

45%*

Sideaine tüüp

EVAC

Erikaal

1,05 kg/dm³ (20°C)

pH

5

Viskoossus

4800 mPas (Brookfield RVT, 4/20, 20 °C)

Kasutustemperatuur

18–25 °C

Ladustamine

Avamata originaalpakendis temperatuuril +20 °C kuni 12 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Kasutusjuhend

Enne liimi kuivamist on piisavalt aega, et kõik kasutatavad masinad ja seadmed veega puhastada. Kuivanud liimikile saab eemaldada ksüleeniga.

Lisainformatsioon

Tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes tehtud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratud tavatingimustes. Toote tõhusus ja tulemus olenevad kohapealsetest töötingimustest. Tulemust mõjutavad tugevalt ka töövõtted. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või keskkonnatingimuste eest, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab katseliselt kontrollima toote sobivust kavandatud kasutuse jaoks.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kandke kaitsekindaid. Tutvuge toote asjakohase materjali ohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.

Sobiv kasutamiseks kokkupuutel toiduainetega
Põhjamaade Luigemärk 
Soome Võtmelipp
GREEN CONTENT 45%*