Kiilto Pro Pack Eco 2488
EVAC dispersioon liim

Kiilto Pro Pack Eco 2488 on EVA-põhine dispersioonliim trükitööstusele.

Eriomadused

  • Toodetud taastuvatest toormaterjalidest*
  • Elastne liimühendus

Materjalid

Rakendus

* Kiilto Pro Pack Eco 2488 on toodetud taastuvatest toormaterjalidest. Taastuvad toormaterjalid põhinevad massitasakaalu arvutamisel.

Kiilto Pro Pack Eco 2488 on modifitseeritud EVAC-dispersioonliim, millest pärast kuivamist moodustub elastne liimikiht. Sobib köidetud raamatute, liimköidete ja imavate hooldustarvete valmistamiseks.

Liimi kõik komponendid vastavad toiduainepakendite määruse FDA 175.105 nõuetele. Vastavusdeklaratsioon on saadaval nõudmisel.

Pakendi suurus Toote kood
Kiilto Pro Pack Eco 2488 15 kg T4506.015
[green_content]

35%*

Sideaine tüüp

EVAC

Erikaal

1,05 kg/dm³ (20 °C)

pH

5

Viskoossus

9500 mPas (Brookfield RVT, 5/20, 20 °C)

Kasutustemperatuur

18–25 °C

Ladustamine

Avamata originaalpakendis temperatuuril +20 °C kuni 12 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Kasutusjuhend

Enne liimi kuivamist on piisavalt aega, et kõik kasutatavad masinad ja seadmed veega puhastada. Kuivanud liimikile saab eemaldada ksüleeniga.

Lisainformatsioon

Tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes tehtud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus olenevad kohapealsetest töötingimustest. Tulemust mõjutavad tugevalt ka töövõtted. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise ega keskkonnatingimuste eest, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei saa me võtta vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab kontrollima toote sobivust kavandatud kasutuse jaoks.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kandke kaitsekindaid. Tutvuge toote asjakohase materjali ohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.

Sobiv kasutamiseks kokkupuutel toiduainetega
Põhjamaade Luigemärk 
Soome Võtmelipp
GREEN CONTENT 35%*