Kiilto Pro Lino
Põrandaliim

Kergesti pealekantav akrüüldispersioonliim linoleumist põrandakatete ja -plaatide ning tekstiilist tagaküljega põrandakatete paigaldamiseks betoonist ja ehitusplaatidest aluspindadele. Ei sisalda plastifikaatoreid ega 2-etüülheksanooli.

Eriomadused

  • kiire ja hea algnake
  • kerge peale kanda
  • tugev kleepuvus
  • kõrge kuivainesisaldus
  • pikk tööaeg

Materjalid

Rakendus

Veepõhine akrüüldispersioonliim linoleumi ja tekstiilist tagaküljega põrandakatete paigaldamiseks betoonist, tasanduskihtidest ja ehitusplaatidest aluspindadele. Ei sobi plastifitseeritud vinüülpõrandate jaoks. Ehitusmaterjalide klassifitseerimissüsteemi heitkoguste kategooria M1 nõuetele vastav materjal.

Aluspõranda niiskus

- betoon: max 85% RH
- puit: 8–12%

Erikaal

1,2 kg/l

Kasutustemperatuur

+18–20 °C

Kulu

Linoleum 3 m²/l
Tekstiilist tagaküljega põrandakatted 3 m²/l

Külmakindlus

jäätub

Ladustamine

Võib säilitada tihedalt suletud originaalpakendis jahedas kohas, mitte alla +1 °C. 1 aasta. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Pakendi suurused

10 l plastnõu

Sideaine tüüp

Akrülaatkopolümeer

Tööaeg

märgliimimine 0–20 min

Kasutusjuhend

Aluspind peab olema kuiv, tugev, sile, tolmu- ja rasvavaba. Liim kantakse aluspinnale hammastatud liimikammiga. Põrandakate pressitakse värskele liimile. Põrandakate pressitakse ja hõõrutakse viivitamatult põrandale ning rullitakse seejärel üle. Vuukidest välja pressiv liim ja liimiplekid eemaldatakse värskelt. Võtke arvesse ka põrandakatte tootja üksikasjalikke paigaldusjuhiseid.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus olenevad kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei võta me vastutust lõpptulemuse eest. Toote korrektseks kasutamiseks lugege läbi toote brošüür, tööjuhised ja ohutuskaart, mis on saadaval veebilehel www.kiilto.com.

Keskkond ja ohutus

Vältige naha kokkupuudet värske tootega. Hoolitsege ka hea ventilatsiooni eest. Sulgege pakend kohe pärast kasutamist. HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS. Tööriistade pesuvee võib valada kanalisatsiooni. Värsked tootejäätmed kuivatatakse, kuivprodukt sobib prügilasse ladestamiseks. Tootel on olemas eraldi ohutuskaart.

M1 Emissiooniklass
LEED
Soome Võtmelipp
Põhjamaade Luigemärk