Kiilto Pro Grip püsinakkega liim

Rulliga pinnalekantav püsinakkega liim igat tüüpi eemaldatavatele põrandakatetele. Lühikese nakkeajaga ja moodustab pidevalt nakkuva kile. Katte võib vajaduse korral eemaldada hiljem; liimi on kerge maha pesta. Ei sisalda 2-etüülheksanooli

Eriomadused

  • rulliga pinnalekantav
  • kasutusvalmis
  • moodustab kiiresti nakkuva kelme
  • püsivanakkega
  • suur kattevõime 6–12 m²/l

Materjalid

Rakendus

Püsinakkega liim kõigile eemaldatava tekstiili tüüpidele, vinüülist põrandakatetele ja plaatidele kuivades siseruumides.

Aluspõranda niiskus

betoon: max 3,5% kaalu järgi või 85% RH

Erikaal

1,0 kg/l

Kasutustemperatuur

+18–25 °C

Kulu

Lühikeste karvadega rull: 6–10 m²/l
Sile terasest pahtlilabidas: 8–12 m²/l

Ladustamine

Avamata originaaltaaras, temp. üle +1 °C, 1 aasta. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Pakendi suurused

5 l, 10 l

Sideaine tüüp

Akrülaatkopolümeer

Tööaeg

Jääb pärast kleepuva kelme tekkimist kleepuvaks.

Kasutusjuhend

Sobib tasasele, kuivale ja tolmuvabale tasandusseguga kaetud aluspõrandale, ehitusplaadile või olemasolevale põrandakattele. Soovitame betoonaluspinda tasandada sobiva Kiilto vähese leelisesisaldusega tasandusseguga, mis vähendab põrandakatte või liimi kahjustamise ohtu liiga suure leeliselise niiskuse tõttu. Enne paigaldamist veenduge, et olemasolev põrandakate on korralikult liimitud alusele, et kõik vahajäägid on pinnalt eemaldatud ja et see sobib liimimiseks.

Kandke Kiilto Pro Grip pinnale lühikeste karvadega rulliga. Võite kasutada ka terasest pahtlilabidat. Liimikile nakkuvus oleneb aluspõranda poorsusest ja kasutatava liimi kogusest. Laske kuivada, kuni moodustab kleepuv kelme, ja paigaldage seejärel põrandakate vastavalt tootja juhistele. Sõltuvalt tingimustest võib kleepuva kelme moodustumine kesta 20–45 min. Põrandakate tuleb paigaldada tavapärasel viisil, kuid liimipind peab enne paigaldamist olema kleepuv. Järgige põrandakatte tootja juhiseid õige liimikoguse kohta.

Kiilto Gripi saab maha pesta, kui kanda liimile leeliselist pesuvahendit, nt veega lahjendatud vahendit Kiilto Maalarinpesupesu (1 osa Maalarinpesu ja 5 osa vett). Las pesuvahend hakkab mõjuma, eemaldage pehmenenud liim käsitsi või masinaga ja loputage pinda puhta veega. Puhastamisel võib kahjustada poorseid aluseid, näiteks tasandussegu või ehitusplaate. Kiilto Gripi mahapesemisel vanalt kattelt veenduge, et kate talub leeliselist pesuvahendit.

Poorseid aluspõrandaid võib kruntida lahjendatud Kiilto Start Primeriga (1 osa Start Primerit and 4 osa vett).

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Lisateavet Kiilto Epoxy Cleaneri kohta leiate toote spetsiaalselt andmelehelt. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED
Põhjamaade Luigemärk 
Soome Võtmelipp