Kiilto Pro Fix
Plaatimissegu

Tugevdatud plaatimissegu

Tugevdatud elastne plaatimissegu seina- ja põrandaplaatide, keraamiliste, klinker- ja graniitplaatide kinnitamiseks betoonile, tasandussegule, Kiilto hüdroisolatsioonikihtidele ja plaatimiseks sobivatele ehitusplaatidele. Mittevalguv. Sobib ka välistingimustes kasutamiseks. C2TE.

Eriomadused

  • Keraamiliste-, klinker-  ja graniitplaatide kinnitamiseks
  • Poorsetele ja mittepoorsetele aluspindadele
  • Sobib küttega põrandale
  • Vuukimine 24 - 48 h
  • Kasutamiseks sise- ja välistingimustes
  • C2TE

Materjalid

Rakendus

Kiilto Pro Fix on mittevalguv, veele ja külmumisele äärmiselt vastupidav tsementsegu seina- ja põrandaplaatide, klinkerplaatide, väikeste, keskmiste ja suurte keraamiliste plaatide ning tehis- ja looduslikust kivist keraamiliste plaatide ja niiskuse suhtes mittetundlike kivide kinnitamiseks.
Sobib kuni 60 × 60 cm plaatidele stabiilsetel aluspindadel sisetingimustes ja kuni 30 × 30 cm plaatidele välistingimustes. Sobib vinüül-, värvitud, plaaditud, klinker- ja muudele levinumatele aluspindadele, samuti Kiilto Fibergumi hüdroisolatsioonimastiksiga või Kiilto Pro Moisture Proofi niiskustõkkega töödeldud pindadele, nt kipsplaatidele ning küttega põrandatele. Kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Ei sobi alaliselt vee all olevatele aladele (näiteks basseinid).

Plaaditavad pinnad peavad olema puhtad ja tolmuvabad. Eemaldage veeslahustuvad viimistlus- ja tasandussegud. Kuivi ja imavaid pindu tuleb niisutada veega või kruntida lahjendatud Kiilto Start Primeri nakkedispersiooniga. Ehitusplaati tuleb töödelda lahjendamata Start Primeri nakkedispersiooniga. Lülitage põrandaküte välja u 24 tundi enne plaatimist. Vinüül-, värvitud, kahhel- ja klinkerpindu plaatides:
- veenduge, et pind oleks plaatimiseks piisavalt tugev;
- veenduge, et plaaditav pinnakattematerjal oleks tugevalt aluspinnal kinni;
- peske plaaditavalt aluspinnalt vaha, rasv ja mustus Kiilto Maalarinpesu puhastusvahendiga ja loputatakse korralikult. Kui pind on kuivanud, lihvige seda vajaduse korral ja eemaldage lihvimistolm.

Avatud aeg

≥ 0,5 MPa / 30 min (EN 12004-2:2017)

KLASSIFIKATSIOONID

C2TE (EN12004)

Kasutustemperatuur

+5 °C kuni +25 °C

Kihi paksus

2–10 mm

Kulu

u 2,6 kg/m², kasutades normaalse hammastusega segukammi (hamba mõõtmed: 6 mm × 6 mm × 6 mm) u 3,8 kg/m², kasutades normaalse hammastusega segukammi (hamba mõõtmed 8 mm × 8 mm × 8 mm) u 4,5 kg/m², kasutades normaalse hammastusega segukammi (hamba mõõtmed: 10 mm × 10 mm × 10 mm) u

Külmakindlus

külmakindel

Ladustamine

Avamata pakendis max 12 kuud kuivades tingimustes.

Libisemine

≤ 0,5 mm (EN 12004-2:2017)

Nakketugevus

≥ 1,0 MPa (EN 12004-2:2017)

Pakendi suurused

25 kg

Segamissuhe

0,22–0,24 l / 1 kg segu kohta
(5,5–6,0 l / 25 kg koti kohta)

Segu värv

Hall

Sideaine tüüp

plasti-tsemendi-kvartsibaasiline pulber

Tarbimine

Segukammi suurus / toote kulu:
6 × 6 mm × u 2,6 kg/m2
8 × 8 mm – u 3,8 kg/m2
10 × 10 mm – u 4,5 kg/m2

Tuletundlikkusklass

E

Tööaeg

Töötlemisaeg u 3 tundi pärast vee lisamist.

Töötingimused

Ruumi, aluspinna ja toote temperatuur selle kasutamise ajal peab olema vahemikus +5 °C kuni +25 °C. Optimaalsest madalam või kõrgem temperatuur mõjutab negatiivselt pealekandmis- ja nakkumisprotsesse ning seega ka toote lõppomadusi. Toodet tuleb eelkõige kaitsta külmumise ja otsese päikesevalguse eest.
48 tundi pärast pealekandmist. Töö ajal järgige üldisi ehitustööde nõudeid. Segule ei tohi lisada keemilisi lisandeid ja lahjendamiseks tohib kasutada ainult puhast vett.

Valmissegu kasutusaeg

u 3 tundi (temperatuur 20 ± 2 °C)

Kasutusjuhend

Puistake pulber aeglaselt, pidevalt segades jahedasse puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane mass. Laske segul seista u 10 minutit ja segage veel kord kergelt. Segu tuleb kasutada ära 3 tunni jooksul (+20 °C juures). Kandke segu plaaditavale pinnale, samal ajal tugevalt surudes, ja kammige segukammiga alale, mis jõutakse plaatida 10–15 minuti jooksul. Suruge plaadid tugevalt segule ja koputage kohe kinni. Kui paigaldate 50 × 50 cm ja suuremaid plaate, soovitame kasutada kahekordse pealekandmise meetodit, st kanda liim nii aluspinnale kui ka liimitava katte alumisele küljele. Välistingimustes plaatimisel peab plaadi tagakülje kaetus olema 100%. Piisava kaetuse tagamiseks tuleb segukammi hammastuse valimisel lähtuda plaatide mõõtmetest ja tagakülje mustrist. Plaate võib ühendada toatemperatuuril 1–3 päeva pärast plaatide mahapanemist. Eemaldage värsked segujäägid vee ja niiske lapiga. Kui proovite eemaldada kuivanud segu, võib see glasuuritud plaatide pinda kahjustada. Sobib väiksemate pinnaebatasasuste parandamiseks enne plaatimist. Mitme millimeetri kõrguste pinnaebatasasuste parandamiseks soovitame kasutada Kiilto seinapahtlit või tasandussegu.

Lisainformatsioon

Pakend
3-kihiline paberkott, keskel polüetüleen, netokaal 25 kg. Hoidke kotte niiskuse eest kaitstud alustel.

Ladustamine.
Kuivas ja suletud keskkonnas kindlalt suletud originaalpakendis ning niiskuse ja pakendikahjustuste eest kaitstud kohas on garanteeritud ladustamisaeg 12 kuud.

Tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes tehtud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratud tavatingimustes. Toote tõhusus ja tulemus olenevad kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete hea kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või keskkonnatingimuste eest, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õigesti kasutamiseks peab toote kasutaja tundma kasutus- ja töötamisjuhendit (kui see on olemas).

Keskkond ja ohutus

Ärritab hingamissüsteemi ja nahka. Silmadele ohtlik. Vältige toimu sissehingamist, silma sattumist või pikaajalist kokkupuudet nahaga. Värske segumass on aluseline. Kandke kindaid, suumaski ja kaitseprille. Silma või suhu sattumise korral loputage rohke veega ja pöörduge arsti poole. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

CE