Kiilto Pro Epoxy Tile grout

Kahekomponentne keraamiliste plaatide epoksü-vuugitäidis sise- ja välistingimustes. Tagab veekindla vuugi suurepärase kulumis- ja kemikaalikindlusega. Sobib ka keraamiliste plaatide paigaldamiseks.

Eriomadused

  • Veekindel
  • Suurepärane vastupidavus mehaanilisele kulumisele ja kemikaalidele
  • Vuugi laius 2–12 mm
  • 6 värvi
  • Professionaalseks kasutuseks

Materjalid

Rakendus

Kiilto epoksü-vuugitäidis on kahekomponentne epoksüvaigul põhinev vuugitäidis keraamilistele plaatidele ja klaasmosaiigile. Hea puhastatavus, tugevus ning kulumis- ja kemikaalikindlus. Seetõttu sobib vuugitäidis suurepäraselt kasutamiseks näiteks toiduainetööstuses, toitlustusasutuste köökides või tervisekeskustes, kus vuugid peavad olema vastupidavad ja hästi puhastatavad. Sobib 2–12 mm laiustesse seina- ja põrandavuukidesse.
Toodet saab kasutada ka keraamiliste plaatide paigaldamiseks.

Pakendi suurus EAN kood
Kiilto Pro Epoxy Tile grout 530 beige 5 kg 6411513251058
Kiilto Pro Epoxy Tile grout 539 marble white 5 kg 6411513252055
Kiilto Pro Epoxy Tile grout 541 stone 5 kg 6411513253052
Kiilto Pro Epoxy Tile grout 544 iron 5 kg 6411513254059
Kiilto Pro Epoxy Tile grout 546 silver 5 kg 6411513255056
Kiilto Pro Epoxy Tile grout 548 antracite 5 kg 6411513256053
Erikaal

u 1,6 kg/l

Kulu

u 0,5–1,5 kg/m² olenevalt plaadi ja vuugi suurusest.

Ladustamine

18 kuud avamata plastpakendis kuivas ja jahedas kohas.

Sideaine tüüp

Epoksü

Survetugevus

≥ 45 N/mm2 (EN 13888)

Töötingimused

soovitatav: +18…20 °C, minimaalne kasutustemperatuur +10 °C

Valmissegu kasutusaeg

u 40–50 min (+20 °C) Tugevalt temperatuurist mõjutatav. Reaktsiooni käigus tekkiv kuumus võib aega lühendada.

Vastupidavus

≤ 250 mm3 (EN 13888)

Vuugi suurus

2–12 mm

Kasutusjuhend

Enne vuukimist veenduge, et plaatimissegu oleks piisavalt kõvenenud ja vuugid oleksid puhtad. Plaatimissegu võib ulatuda maksimaalselt 1/3 vuugi sügavusest.
Vuukimiseks peab aluspinna, vuugi ja plaatide temperatuur olema üle +10 °C. Temperatuur mõjutab oluliselt vuugitäidise konsistentsi, tööaega ja kõvenemist. Mida soojem on mass, seda lihtsam on seda kasutada ja seda kiiremini see kõveneb. Põrandaküte tuleb umbes 24 tundi enne plaatimist välja lülitada ja uuesti sisse lülitada umbes nädal pärast plaatimist.
Soovitame epoksü-vuugitäidise Kiilto Pro kokku segada täismahus. Õige segamissuhe on vuugitäidise kõvenemiseks ja omaduste tagamiseks oluline. Segamine peaks toimuma mehaaniliselt aeglasel kiirusel vähemalt kolm minutit. Kraapige segamise ajal aeg-ajalt segamisanuma servad puhtaks. Pärast segamist saab jaotada massi osadeks, et reaktsioonis tekkiv kuumus ei lühendaks tööaega. Ärge lisage segule vett ega lahustit.
Kandke vuugitäidis epoksüvaigu jaoks mõeldud jäiga kummist siluriga diagonaalselt üle vuukide ja vajutage samal ajal vuugid tugevalt täis. Eemaldage võimalikult palju liigset täidist, et vähendada
materjalijääke ja pesemisvajadust.
Alustage puhastamist võimalikult kiiresti, pestes plaadi pinda esmalt ringjate liigutustega vähese koguse veega, kasutades karedat käsna, näiteks pesukäsna. See tihendab vuugid ja liigne vuugitäidis tuleb korralikult plaatide pinnale. Seejärel eemaldage liigne vuugitäidis ettevaatlikult pehmema käsnaga, loputades käsna pidevalt puhta veega. Vett tuleks sageli vahetada. Kuivatage liigne vesi plaatide pinnalt käsnaga. Kui käsna poorid on vuugitäidist täis, võtke uus käsn.
Liigne täidis tuleb hoolikalt pinnalt eemaldada, sest kõvenenud Kiilto Pro epoksü-vuugitäidist on raske eemaldada. Glasuuritud plaatidelt saab vuugitäidise eemaldada kuue tunni jooksul denatureeritud etanooliga (metüülpiiritusega) pühkides.
Kasutades pärast plaatimist puhastamiseks puhastusainet Kiilto Epoxy Cleaner, on oluline see põhjalikult puhta veega maha pesta, kuna see muutub aja jooksul kollaseks, määrides vuukide ja plaatide pindu.
Puhastatavus oleneb väga palju kasutatavate plaatide tüübist, näiteks karedad plaadid ja poorsed plaadid. Vajaduse korral katsetage eelnevalt vuukimise sobivust ja puhastatavust. Suurte pindade töötlemisel tuleb vuukida ja puhastada sektsioonide kaupa.
Tööriistad saab pesta puhtaks veega, kui seda kohe teha.
Paisumisvuugid, liidesed erinevalt liikuvate ehitusosade vahel (nagu nurgad ja sisselaskeavad), samuti plaatide ja muude pinnamaterjalide vahelised vuugid tuleks vuukida Kiilto Pro sanitaarsilikooni või Kiilto Pro Silicone E-ga.
Plaadid kannatavad kerget koormust järgmisel päeval. Toode saavutab oma lõplikud omadused seitsme päeva pärast (temperatuuril +20 °C). Jahedad tingimused aeglustavad kõvenemist.
Kui kasutate toodet plaatide paigaldamiseks, peab aluspind olema kõva, kuiv ja puhas. Kandke segu plaaditavale pinnale (6 × 6 × 6 mm hammastega pahtlilabidaga). Suruge plaadid tugevalt kinni. Eemaldage värsked vuugitäidise jäägid veega.

Näited vuugitäidise kulust (materjalikadu pole arvesse võetud).

Plaadi suurus Vuugi laius Vuugi sügavus Kulu
2 cm x 2 cm 2 mm 5 mm u. 1,8 kg/m²
10 cm x 10 cm 3 mm 5 mm u. 0,7 kg/m²
30 cm x 30 cm 3 mm 8 mm u. 0,5 kg/m²


Lisainformatsioon

Kuigi Kiilto Pro epoksü-vuugisegu tõrjub väga hästi mustust ja on väga hea puhastatavusega, võivad tugevalt määrivad ained, nagu tee või kohv, jätta heledatele vuukidele plekke. Termiliselt modifitseeritud ja eksootiline puit, näiteks termiliselt töödeldud kiirjas mänd, võib eritada siseõhku kemikaale, mis võivad põhjustada vuugitäidise värvimuutust. Vajaduse korral katsetage sobivust. Kloorivesi võib aja jooksul põhjustada valgete vuukide kerget värvimuutust.
Värvinäidiste tootmismeetodist tulenevalt võib näidiste ja viimistletud vuukide vahel esineda väikeseid värvierinevusi. Sama ruumi plaatide jaoks kasutatav vuugitäidis peaks pärinema samast partiist.
Sellel andmelehel olev teave põhineb meie enda uurimistööl ja praktilistel teadmistel. Tehnilised väärtused on kindlaks tehtud standardtingimustes. Kui kohalikud tingimused neist erinevad, mõjutavad need ja töövõtted väärtusi ning toote toimivust. Ka töö tegemiseviis mõjutab oluliselt lõpptulemust. Kiilto vastutab selle eest, et toote kvaliteet vastaks meie kvaliteedisüsteemi standarditele. Kohalikud olud ja töövõtted on aga meie kontrolli alt väljas ning seega ei võta me vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamise tagamiseks tuleb tutvuda tööjuhiste ja -võtetega (kui see on kohaldatav).

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid, kaitseprille ja tolmumaski. Tutvuge kemikaali ohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehelt www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
CE