Kiilto Pro Construct
Ehitusliim

Sobib ideaalselt mineraalvilla, stüroksi ja akustiliste plaatide ning eri tüüpi pehmete plaatide kinnitamiseks seintele ja lagedele. Hea algnake.

Eriomadused

  • suurepärane algnake
  • valkjas
  • kulu 1–2 m²/l, sõltuvalt aluspinnast, liimitavast materjalist ja liimimismeetodist (pätsidena pealekandmisel isegi 4 m²/l)
  • sobivad materjalid: 
    akustikaplaadid, kipskartongplaadid,  remontkipsplaadid, dekoratiivplaadid

Materjalid

Rakendus

Hea algnakkega spetsiaalliim isolatsiooni - ja akustiliste plaatide ning eri tüüpi pehmete paneelide liimimiseks seintele ja lagedele.

Pakendi suurus EAN kood
1 l 6411511022018
3 l 6411511022032
10 l 6411511022100
Aluspõranda niiskus

betoon: max 4% kaalu osa või 90% RH

Erikaal

1,5 kg/l

Kasutustemperatuur

+18–25 °C

Kulu

Umbes 1 –2 m2 sõltuvalt alusest, liimitud materjalist ja liimimeetodist.

Külmakindlus

jäätub (kuivanud liimivuuk on külmumiskindel)

Ladustamine

Suletud pakendis, temp. üle +1°C, 18 kuud. Pärast pikemaajalist ladustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Pakendi suurused

1 l, 3 l, 10 l, 15 l

Tööaeg

15–25 min.pikendatud märgliimimine:

Töötingimused

Liiga kõrge õhuniiskus ruumis aeglustab kuivamist ja võib tekitada probleeme.

Kasutusjuhend

Sobivad aluspinnad on betoon, müüritis, ehitusplaat, värvitud pinnad (niiskuskindlad) ja enamik plastidest (v.a PE, PP või PTFE). Aluspind peab olema kuiv ja tolmuvaba. Sõltuvalt materjali tekstuurist ja kaalust kandke liimi peale laikudena, 8–10 cm laiuste triipudena või kogu pinnale nii, et plaadi servad oleksid liimiga ühtlaselt kaetud. Kui liim on peale kantud, suruge plaat kohe vastu aluspinda. Soovitame asetada esimene paneel 5–10 cm kaugusele oma lõplikust asendist, libistada see vajutades ettenähtud kohale ja koputada kinni. Liimil on hea algnake, seega tavaliselt ei ole vaja täiendavat toestust, isegi mitte rippuvate konstruktsioonide puhul. Liimivuuk saavutab lõpliku tugevuse 1–5 päeva jooksul sõltuvalt valitsevatest tingimustest. Liimi kuivamist kunstlikult mitte kiirendada.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on tootmisettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimise süsteem tagab toodete kvaliteedi. Tootja ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või töötingimuste eest, mille üle puudub kontroll. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältida värske toote nahale sattumist, kanda kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED
Soome Võtmelipp