Kiilto Pro 704 BSP
Järelhooldusvahend

Veebaasil järelhooldus- ja tolmusidumisaine betoon- ja tasandatud põrandate katmiseks kergelt koormatavatel pindadel.

Eriomadused

  • Hea veeauru läbilaskvus
  • Hea kemikaalikindlus
  • Väga ökonoomne

Materjalid

Rakendus

Veebaasil difusioonavatud pinnatöötlusvahend sobiva tasandusseguga tasandatud põrandatele. Toode kaitseb aluspinda kulumise eest ja muudab selle puhastamise lihtsamaks. 704 BSP sobib uute põrandate pinnatöötluseks või varem töötlemata tasandussegu- või betoonpõrandate hooldustöötlemiseks. Toode sobib ka tsemendipõhiste tasanduste töötlemiseks, kui tasandatud pind jääb pikaks ajaks katmata.

Kui pinnatöötlusvahend on kuivanud, talub aluspind otsest kerget mehaanilist koormust, näiteks kõndimist või kerget liiklust õhkrehvidega, kuid mitte naastrehvidega. Toode on hea keemilise vastupidavusega, kuid ei ole mõeldud pidevaks kokkupuuteks vee või keemiliste ainetega.

Pakendi suurus EAN kood
Kiilto Pro 704 BSP Jälkihoitoaine 5 l 6411515511051
Erikaal

u 1

KLASSIFIKATSIOONID

M1

Kasutustemperatuur

Soovitus: +10–20 °C (toode, aluspind ja ruum).
max 25 °C

Kulu

3 l (valmislahjend) -> 20–30 m²
Katvus sõltub aluspinna poorsusest.

Külmakindlus

Jäätub

Ladustamine

Avamata toodet saab säilitada kuivas kohas 1 aasta.

Pakendi suurused

5 l

Segamissuhe

1 osa toodet Kiilto Pro 704 BSP + 2 osa vett

Veeauru läbilaskvus

Sd = 0,2 m

Kasutusjuhend

Vahendi, aluspinna ja ruumi temperatuur peab toote pealekandmisel olema +10...+20 °C, kuid mitte üle +25 °C. 704 BSP saab tasandussegule kanda mitte varem kui 24 tundi pärast segu pealekandmist. Toote imendumise tagamiseks tuleb betooni pinnalt eemaldada tsemendipiim. 704 BSP lahjendusaste on 1:2 (1 osa toodet 704 BSP + 2 osa puhast vett).

Kandke lahjendatud toode pintsli abil aluspinnale. Pihustiga pealekandmisel pintseldage toode pärast pihustamist pinnale. Veenduge, et tasandatud pind oleks tootega küllastunud. Eemaldage üleliigne toode kuivatuskaabitsa või muu sobiva tööriistaga.
Pange tähele, et teatud tüüpi kummimaterjalid võivad põhjustada pinna värvimuutusi. Katsetage väikesel alal, kas tööriist sobib tööks. Kuivamist ei tohi kunstlikult kiirendada põrandakütte või tugeva õhuvoolu abil.

Pinnal saab käia umbes 30 minuti möödumisel töötlusest. Lõplik keemiline ja mehaaniline kulumiskindlus tekib umbes 3 päevaga, olenevalt pinna temperatuurist.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või keskkonnatingimuste eest, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kandke kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.