Krunt, mis parandab tasandussegu ja alusmaterjali vahelist nakkumist. Kasutatakse koos pumbatavate tasandussegudega Kiilto Express K, Multi, Rotavjämning või Industri K.

Eriomadused

  • krunt, mida kasutatakse koos teatud Kiilto pumbatavate tasandussegudega  
  • veepõhine 

Materjalid

Rakendus

Veepõhine krunt siseruumides asuvate poorsete ja mitteimavate põrandate jaoks enne tasandamist tasandussegudega Kiilto Express K, Kiilto Multi, Kiilto Rotavjämning ja Kiilto Industri K.

Rakendused/alusmaterjalid:
betoon, kergbetoon, puit, keraamika, roostekindel metall jne. Lahjendamise juhiseid vt tabelist.

Pakendi suurus EAN kood
Kiilto Pro Primer 001 25 l 6411515510252
Kiilto Pro Primer 001 1 l 6411515510016
Erikaal

u 1

KLASSIFIKATSIOONID

M1

Kulu

1 l krunti katab u 5–10 m², sõltuvalt lahjendusastmest ja alusmaterjalist.

Külmakindlus

Jäätub

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. üle +1 °C, 1 aasta.

Pakendi suurused

25 L

Segamissuhe

Vaadake tabelit.

Värvid

Valge

Kasutusjuhend

Eemaldage alusmaterjalilt tsemendipiim, tolm, lahtine mustus ja rasv. Vajadusel tehke mehaanilist lihvimist. Kandke pehme harjaga põrandale õhuke ühtlane kiht krunti ja veenduge, et see ei moodustaks loike. Kasutage krunti 1–48 tundi enne tasandussegu kandmist. Laske sellel enne tasandussegu kasutamist korralikult kuivada. Ärge laske krudil aga kuivada kauem kui 72 tundi, kuna ehitustolm ja muu mustus võib krundi külge kleepuda ja tasandussegu nakkumist vähendada. NB! Kui Kiilto Primer 001 kantakse suurtele pindadele niinimetatud krundipumbaga, tuleb hea viimistluse tagamiseks krunti alati kohe pärast seda harjata.

1 l krundi katvus, kui seda on juhiste kohaselt veega lahjendatud (krunt + vesi)

 

 AlusmaterjalLahjendusaste (krunt : vesi) Katvus
 Betoon 1 : 3

 u 10 m²

Väga poorne betoon  1 : 5 (1. kiht), 1 : 3 (2. kiht)

 u  5 m²

Kergbetoon

 1 : 5 (1. kiht),1 : 3 (2. kiht)

 u  5 m²
Põranda puitlaastplaat/kuivkrohvplaat 5 : 1u   5 m²
Puitpõrand 5 : 1u   5 m²
Kivi, klinker, tihked alusmaterjalid 1 : 1

u   7 m²

 Vana tasandusseguga alusmaterjal 1 : 3u 10 m²
 Äsja valatud tasandussegu 1 : 5u 10 m²
 Roostekindel metall lahjendamata

 3–5 m²

 

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote korrektseks kasutamiseks lugege läbi toote brošüür, tööjuhised ja ohutuskaart, mis on saadaval veebilehel www.kiilto.com.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.