Kiilto Paste Eco

Hingav valmissegu pabertapeetide ja paberpõhjaliste vinüültapeetide kinnitamiseks. Käsitsi või masinaga pealekandmiseks.

Eriomadused

  • plastivaba, hingav, sobib nii käsitsi kui masinaga pealekandmiseks
  • pabertapeedid ja paberipõhjalised vinüültapeedid
  • 4–5 m²/l

Materjalid

Rakendus

M1-klassi valmissegu pabertapeetide kinnitamiseks poorsetele ja värvitud pindadele. Sobib käsitsi või masinaga pealekandmiseks. Ei sobi täisplastmaterjalide kinnitamiseks ega plastaluspindadele.

Pakendi suurus EAN kood
15 l 6411511312157
Aluspõranda niiskus

puit: 8–12%, betoon: kuni 3% kaalu järgi või alla 85% suhtelise õhuniiskuse

Erikaal

u 1,03

Kasutustemperatuur

18–25 °C

Kulu

4–5 m²/l

Külmakindlus

jäätub

Ladustamine

Avamata originaaltaaras, temp üle +1 °C, 18 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada. Avatud toode tuleb kuu aja jooksul ära kasutada.

Pakendi suurused

1 l, 5 l, 10 l, 15 l

Sideaine tüüp

Modifitseeritud tärklis

Kasutusjuhend

Liimimisel peab ruumis valitsema ruumile omane temperatuur. Nii liim kui tapeet peavad saavutama selle temperatuuri. Pind peab olema kuiv, ühtlane, jäik ja puhas. Vana tapeet ja lahtine värv tuleb eemaldada. Ebatasasused tuleb tasandada ja lihvida. Väga poorsed aluspinnad tuleb eelnevalt kruntida või pahteldada. Kruntimiseks kasutatakse niiskuskindlat matti kruntvärvi või veega vahekorras 1:1 vedeldatud liimi. Värvitud pinnad pestakse näiteks Kiilto Maalripesuga ja loputatakse hoolikalt enne tapeetimist.

Järgida tapeedi tootja paigaldusjuhiseid. Liim kantakse ühtlaselt tapeedi tagusele. Voltige mõlemad liimiga kaetud otsad keskele kokku ja laske paari minuti jooksul imbuda. Paani ülaosa tõmmatakse lahti ja paani kinnitamist alustatakse lae alt. Seejärel tõmmatakse paani alumine äär lahti. Paan hõõrutakse tapeediharjaga kinni, liikudes keskelt äärte poole nii, et õhumullid tuleksid välja. Vältida tapeediliimi sattumist tapeedi pinnale. Värsked liimiplekid tuleb eemaldada kohe niiske lapi või käsnaga. Tugev hõõrumine võib kahjustada tapeedi värvi või läiget. Töökohas peab olema hea ventilatsioon.


Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või keskkonnatingimuste eest, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kandke kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED
Soome Võtmelipp