Kiilto OT
Tasanduskrohv 5–20 (40) mm

Heade täiteomadustega, kiudtugevdatud tasandus- ja täitepahtel seinapindade tasandamiseks kuivades ja märgades ruumides. Kihi paksus aukudes 5–40 mm, tasandamisel 5–20 mm. Kaetult sobib kasutamiseks ka välistingimustes. Tsemendibaasil.

Eriomadused

  • kiudtugevdatud, mitmeotstarbeline
  • laustasandused, täited 
  • kulu 1,6 kg/m²/mm
  • kuivamisaeg: 1–3 p
  • kaetult sobib kasutamiseks ka välistingimustes


   

Materjalid

Rakendus

Kiilto OT on seinapahtel kivimaterjalist seinapindade tasandamiseks. Viimistletud pinna võib üle värvida või plaatida. Kui on vaja siledamat pinda, näiteks hüdroisolatsioonimastiksi alla, võib tasandada pinna märgades ruumides mõne Kiilto peenema seinapahtliga või siluda teraspahtlilabidaga.

Pakendi suurus EAN kood
20 kg 6411513720202
Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Kihi paksus

5–40 mm, tasandamisel 5–20 mm

Kuivamise kiirus

u 1–3 päeva (18 °C) (sõltuvalt kihi paksusest ja ümbritseva keskkonna tingimustest)

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,6 kg

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

MAX TERA SUURUS

3 mm

Nakketugevus

> 0,5 MPa (EN 998-1)

Pakendi suurused

20 kg kott

Segamissuhe

4,8–5,2 l vett / 20 kg kott

Sideaine tüüp

Polümeeri-tsemendi-liivaalusel pulber

Survetugevus

klass CSIV (EN 998-1)

Tööaeg

2–3 h (18 °C)

Töötingimused

soovitus: 18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur 5 °C

Värvid

hall

Kasutusjuhend

Pahteldatavad pinnad peavad olema piisavalt tugevad, puhtad ja tolmuvabad. Siseruumides olevad kuivad poorsed pinnad tuleb enne krohvimist niisutada veega või töödelda Kiilto Pro Start Primer´i või Kiilto Primer One´ga veega lahjendatuna (1:4). Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.

Puistake Kiilto OT pulber aeglaselt jahedasse (18–20 °C), puhtasse vette seda pidevalt segades, kuni saate ühtlase massi. Laske segul seista u 10–15 minutit ja segage uuesti. Kandke pahtel pinnale käsitsi teraspahtlilabidaga.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on esitatud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -viisidest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta endale vastutust toote ebaõige kasutamise või selliste ümbritsevate olude korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega pole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.