Kiilto NoWo

Fliistapeetide liimimiseks imavate või värvitud aluspindadele. Sobib pealekandmiseks nii käsitsi kui ka masinaga.

Eriomadused

  • fliistapeetide liimimiseks
  • kasutusvalmis
  • tapeeti saab eemaldada tapeedieemaldusvahendiga - Kiilto Tapeedieemaldusvahend
  • väga ökonoomne 4–5 m²/l

Materjalid

Rakendus

Ette nähtud mõõtudelt stabiilsete mittekootud tapeetide liimimiseks absorbeerivatele või värvitud aluspindadele. Sobib pealekandmiseks nii käsitsi kui ka masinaga. Sobib kasutamiseks ka eelleotusmeetodiga paberalusel tapeetide korral. Mitte täisplastist materjalidele või plastalustele. Ehitusmaterjalide M1 emissiooniklassifikatsiooniga materjal.

Pakendi suurus EAN kood
1 l 6411513028018
15 l 6411513028155
Aluspõranda niiskus

puit: 8 –12%, betoon: maks. 3% kaalu järgi või alla 85% RH

Erikaal

umbes 1,05

Kasutustemperatuur

+18–25°C

Kulu

5–6 m²/l mittekootud, 3–5 m²/l paberalusel eelleotamise meetodiga

Külmakindlus

külmumine

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. üle +1°C, 18 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada. Avatud mahuti tuleb ära kasutada ühe kuu jooksul.

Pakendi suurused

1 l, 5 l, 15 l

Sideaine tüüp

PVAc dispersioon ja modifitseeritud tärklis

Kasutusjuhend

Tehke tööd tavalisel toatemperatuuril. Nii tapeedil kui ka pastal tuleb lasta kohaneda toatemperatuuriga. Pind peab olema kuiv, sile, kõva ja puhas. Eemaldage vana tapeet ja lahtine värv. Tasandage ja lihvige kõik ebatasasused. Kruntige või katke eelnevalt pastaga tugevalt absorbeerivad pinnad. Kasutage kruntimiseks niiskuskindlat matti kruntvärvi või veega vahekorras 1:1 lahjendatud liimi. Peske värvitud pinnad näiteks vahendiga Kiilto Maalarinpesu (maalripuhasti) ja loputage hoolikalt. Stabiilsete mõõtudega mittekootud tapeedid ei tursu niiskuse käes ja ei vaja eelleotamist. Kandke pasta nt rulliga või pastamasinaga ühtlaselt seinale ja tapeedi tagaküljele. Alustage laejoonest, vajutage tapeet kogu pikkuses vastu seina ja hõõruge mullide eemaldamiseks jäiga harjaga või tavalise spaatliga keskelt servade poole. Vältige tapeedi pinna määrdumist pastaga. Eemaldage ühenduskohtadest kohe liigne pasta nt niiske lapi või käsnaga. Jõuline hõõrumine võib kahjustada tapeedi värvi või läiget. Sobib ka värvitavatele stabiilsete mõõtudega tapeetidele ja paberalusel tapeetidele pärast eelleotamist. Kuid mitte võrgutaolistele (fiiberklaasist) kootud materjalidele. Tagage tööpiirkonnas tõhus ventilatsioon. Paigaldamisel järgige ennekõige tapeedi tootja juhiseid.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab meie toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste üle, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik vastutada lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige naha ebavajalikku kokkupuudet kõvastumata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.