Kiilto Pro N10
Silüülmodifitseeritud liimimass

Kiilto N10 on ühekomponentne liimhermeetik metalli, klaaskiu ja mitmesuguste plastide liimimiseks ja tihendamiseks transpordisektoris.

Eriomadused

  • Hea vastupidavus kemikaalidele
  • Hea vastupidavus ilmastikule ja ultraviolettkiirgusele
  • Ülevärvitav
  • Suurepärane liimuvus
  • Väga elastne ühendus

Materjalid

Rakendus

Ühekomponentne Kiilto N10 on kiirsiduv ja elastne liimhermeetik, mis põhineb uuel polümeertehnoloogial. Sobib erinevate materjalide (nt õmblused) liimimiseks ja tihendamiseks nõudlikes struktuursetes seotistes, kus on vaja kiiret kõvastumist. Tüüpilisteks rakendusaladeks on näiteks veokikered, vagunelamud, bussid ja rongid. Hea liimuvus mitmesuguste kivipindade, betooni, enamuse metallide, puidu, klaasi ja emailpindadega, samuti epoksiid- ja polüesterpindadega. Enne plasti ja kummi liimimist on soovitatav teha prooviliimimine tegelikes kasutustingimustes. Suurepärane liimuvus erinevate materjalidega – enamikul juhtudel pole eeltöötlus vajalik. Väga elastne, kuid mehaaniliselt tugev side. Peaaegu lõhnatu. Kuivades kahanemine praktiliselt puudub. Ülevärvitav enamike veepõhiste värvidega (enne kasutamist alati katseliselt kontrollida).

Pakendi suurus Toote kood EAN kood
Kiilto Pro N10 musta 600 ml T2453.933 6411512453606
Kiilto Pro N10 valkoinen 600 ml T2451.933 6411512451602
Kiilto Pro N10 valkoinen 290 ml T2451.926 6411512451299
Kiilto Pro N10 harmaa 600 ml T2452.933 6411512452609
Erikaal

u 1,49 kg/dm³

Kasutustemperatuur

+1 °C kuni +40 °C

Kuivamise kiirus

3 mm/d, ca 10 mm/7 d (23 °C, 50 %RH)

Kõvadus

Kõvadus A 50

Ladustamine

Avamata mahutis temperatuuril +10°C kuni +25°C kuni 18 kuud.

Pakendi suurused

290 ml tuub, 600 ml vorst (valge)
290 ml tuub, 600 ml vorst (hall)
290 ml tuub, 600 ml vorst (must)

Pealmise kihi kuivamisaeg

u 10 min (23 °C, 50% RH)

Sideaine tüüp

Silüülmodifitseeritud polümeer

Temperatuuritaluvus

-40 °C kuni +90 °C

Tõmbetugevus

2,5 N/mm² (DIN 53504)

Venivus

300 % (DIN 53504)

Viskoossus

u 2,5 miljonit mPas (Brookfield H-Path T-F/2,5 +20 °C)

Vöö nihketugevus

- SS/SS 3,0 N/mm²

Kasutusjuhend

Kasutatavad materjalid peavad olema tolmuvabad, kuivad ning rasu- ja õlivabad. Parima tulemuse saavutamiseks puhastage metallpind tootega Kiilto Cleaner 303 ja seejärel eeltöödelge pind tootega Kiilto Metalliprimer. Kandke liim pinnale ja vajadusel siluge liimilabidaga. Suurte ühetaoliste pindade või väga kuivade pindade liimimisel on soovitatav pinnad kergelt veega üle pritsida (u 5–10 g/m²). Sulgege pakend pärast kasutamist hoolikalt. Kõvastumata liimaine saab eemaldada Kiilto Cleaner 303 või atsetooniga, kõvastunud liimainet on võimalik eemaldada vaid mehaaniliselt.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED
Soome Võtmelipp