Kiilto Multi
Isevalguv tasandussegu 10-100 mm

Kiiresti tahenev ja kuivav madala leeliselisusega pumbatav tasandussegu paksude kihtide pealekandmiseks.

Eriomadused

  • pumbatav
  • kiiresti tahenev
  • paksude kihtide jaoks

Materjalid

Rakendus

Kiilto Multi on pumbatav kiiresti tahenev tasandussegu paksude kihtide pealekandmiseks. Kasutamiseks siseruumides.

Sobib põrandate uusehituseks ja renoveerimiseks elamutes, kontorihoonetes ja avaliku sektori hoonetes. Sobib betooni ja kergbetooni ületasandamiseks ning kohtparandamiseks siseruumides.

Segu Kiilto Multi kasutatakse seotud või vabalt paigaldavate (ujuvate) konstruktsioonide jaoks. Sobib nii elektri- kui ka vesipõrandaküttega. Loob aluspinna, mis on valmis katmiseks ujuva parkettpõranda, hüdroisolatsioonikihi ja keraamilise kattematerjaliga. Saab kasutada ka sobivate nakkuvate kattematerjalide korral, mis ei puutu kokku tööstusliku koormusega.

Enne võimalikku lõplikku tasandamist tuleb alati teha kruntimine.

Madala leelisusega tasandussegu kaitseb liimi ja vinüülkatet betooni aluselise niiskuse põhjustatud kahjustuste eest. Testid on näidanud, et kaitsva efekti annab 5 mm paksune segukiht.

Pakendi suurus EAN kood
*Kiilto Multi FI 25 kg 6411515506255
Aluspõranda niiskus

Betoon: suhteline õhuniiskus < 90%

KAHANEMINE

< 0,05%

KLASSIFIKATSIOONID

CT-C30-F5 (EN 13813), M1

Kasutustemperatuur

+10 … +25 °C (segatud mass)

Kihi paksus

10–100 mm (seotud konstruktsioon)*
35–100 mm (ujuv konstruktsioon)

vähemalt 20 mm paksune segukiht põrandaküttetorude/-kaablite peale

* Õhukeste kihtidena pealekandmisel võtke arvesse toote laialivalgumisomadused.

Kulu

u 1,8 kg pulbrit/m²/mm

KÕNDIMISKUIV

1–3 h

Ladustamine

Avamata pakendis kuivas kohas 6 kuud

Nakketugevus

> 1,0 MPa

PINDAMISKUIV

10–40 mm / 2–6 nädalat (+23 °C, suhteline õhuniiskus 50%)
40–60 mm / 6–8 nädalat (+23 °C, suhteline õhuniiskus 50%)
Paksud kihid ja/või ebasoodsad kuivamistingimused aeglustavad kuivamist.

Põrandakatte paigaldamisel järgige riiklikke standardeid ja põrandakatte tootja juhiseid.

Paindetugevus

F5 (F > 5 MPa), EN 13813

Segamissuhe

u 3,2 liitrit 20 kg pulbri kohta (vee kogus 16%)

Sideaine tüüp

Polümeeril, tsemendil ja kvartsiliival põhinev pulber

Survetugevus

C30 (C > 30 MPa), EN 13813

Tuletundlikkusklass

A1

Tööaeg

Segu tuleb ära kasutada 15 minuti jooksul pärast segamist.

Töötingimused

Aluspinna ja ruumi temperatuur +10 … +25 ° C

pH

< 11

Kasutusjuhend

Aluspinnaga seotud põrand.
Veenduge, et alusmaterjal on toote jaoks sobiv, nt piisavalt tugev betoon. Aluspind peab olema puhas, kuiv, ühtlane, pragudeta, katteta ning vaba rasvast, õlist ja muudest ainetest, mis võivad mõjutada naket ja lõpptulemust. Eemaldage tsemendipiim ja tasandage konarused, kui neid on. Siledad ja tihked pinnad tuleb piisava nakkumise tagamiseks vajaduse korral mehaaniliselt lihvida. Aluspinna dokumenteeritud sidumistugevus peab olema vähemalt 1,0 MPa.

Aluspinna paisumisvuugid.
Vajaduse korral tehke segukihi sisse aluspinnani ulatuvad paisumisvuugid. Need paigutatakse aluspinnas olevate paisumisvuukidega kohakuti. Vuugi laius peab olema 10–15 mm. Võimalikud on ka muud lahendused.

Ujuvpõrand.
Kihi kogupaksus peab alati olema vähemalt 35 mm ja tasanduskihi puhul tuleb alati kasutada terasvõrku (Ø 3 mm, 50 x 100 mm) või klaaskiudvõrku. Tugevdusvõrk paigaldatakse vähemalt 50 mm ülekattega. Tasanduskiht eraldatakse aluspinnast nt filterkangaga. Suuremad pinnad tuleb jagada väiksemateks eraldatud sektsioonideks.

Ujuva kattematerjali all olev pind peab olema piisavalt sile. Vajaduse korral pind lihvitakse või tasandatakse. Ujuvkonstruktsioonide jaoks tuleb kattematerjalid paigaldada võimalikult kiiresti. Kui põrandat ei kaeta pikema aja jooksul põrandakattega, tuleb pragude tekke ja äärte üleskerkimise vältimiseks järgmisel päeval pärast tasandamist põrandat töödelda veega lahjendatud krundiga Kiilto Primer 001 (1 osa krunti ja 3 osa vett).

Ettevalmistustööd.
Õige temperatuur on hea tulemuse saavutamiseks ülioluline. Aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +10 °C. Enne kruntimist tuleb jälgida temperatuuri ja tagada õige temperatuur. Kõrgem temperatuur on kasulik kvaliteedi ja lühikese kuivamisaja tagamiseks. Maksimaalne temperatuur on +25 °C.

Kruntimine.
Kruntige aluspind alati krundiga Kiilto Primer 001 vastavalt tehnilisel andmelehel toodud juhistele. Kasutage krunti 1–48 h enne tasandamist ja laske sellel enne tasandussegu kandmist kuivada. Ärge siiski laske krundil kuivada üle 3 päeva, kuna ehitustolm ja muu mustus võib krundi külge kleepuda ja tasandussegu naket halvendada. Pange tähele, et kui krunti kantakse suurematele pindadele nn krundipumbaga, tuleb krunt alati harja abil aluspinnale hõõruda.
Mitteimavate aluspindade korral palume pöörduda Kiilto kontaktisiku poole (pumbatavad tasandussegud).

Segamine.
Veenduge, et tasandussegu on ühtlane ja voolav ning selles ei ole tükke. Kallete tegemisel vähendage veekogust, et tagada õige konsistents. Vee temperatuur: +5 … +20 °C.

Kasutus.
Kiilto Multi pumbatakse pumpamisautost triipudena otse aluspinnale. Kandke uus triip eelmisele nii kiiresti kui võimalik, et need sulanduks ja moodustaks ühtlase ja sileda kihi. Veenduge, et triipude laius ei ületaks 10 meetrit. Suuremad pinnad tuleb jagada väiksemateks sektsioonideks.
Enne tasandussegu pealekandmist kontrollige hoolikalt, et äravoolud ja muud avad on korralikult suletud, et vältida äravoolutorude ummistumist ja tasanduskihi sattumist ümbritsevatele pindadele.

Töödelge tasandussegu segukammi või muu sarnase tööriistaga, et tagada võimalikult sile pind. Tasandussegu mitme kihi pealekandmisel kandke iga kihi vahele krunti. Laske esimesel segukihil enne kruntimist vähemalt 24 tundi kuivada. Kontrollige ja veenduge, et pind on nii kuiv, et krunt imendub aluspinna sisse. Segamisvahekord uue segukihi kruntimiseks: segage krunti Kiilto Primer 001 3–10 osa veega sõltuvalt kuivamistingimustest ja aluspinna imavusest. Kui kasutate rohkem kui 7 osa vett, kandke krunti peale kaks korda.

Poolkuivanud tasandussegu on lihtne vormida või lõigata. Kui plaanite tasandada, ärge oodake liiga kaua.

Kuivamine.
Tasandussegu kuivamisaeg sõltub aluspinna niiskusest, kihi paksusest, aluspinna ja õhu temperatuurist ning suhtelisest õhuniiskusest. Tõhus ventilatsioon kiirendab kuivamist.
Lisateabe saamiseks toote kuivamisomaduste kohta palume pöörduda Kiilto tehnilise toe poole (pumbatavad tasandussegud).

Segu Kiilto Multi saab kasutada betoonil, mille suhteline õhuniiskus on 90%.
Märkus. Tasandussegu ei talu aluspinna kuivamise tõttu kokkutõmbumist ega tahenemist.

Enne kattematerjali paigaldamist veenduge alati, et aluspinna konstruktsioon oleks piisavalt kuiv. Need kuivamisajad kehtivad kuiva aluspinna, soodsate kuivamistingimuste (u +20 °C, suhteline õhuniiskus 50%) ja hea ventilatsiooni korral. Niiskustundlike põrandakattematerjalide korral pöörake erilist tähelepanu põranda niiskusetasemele.

Tasandussegu liiga kiire kuivamise ja pragunemise vältimiseks tuleks esimese 3 päeva jooksul pärast selle pealekandmist vältida tuuletõmbust, kõrget temperatuuri ja otsest päikesevalgust.

Põrandakütte saab sisse lülitada 28 päeva möödumisel tasandamisest.

Täpse temperatuurireguleerimisega vesipõrandakütte võib rakendada järk-järgult kahe nädala pärast. Alustage sellest, et tõstate temperatuuri +15 °C-le või põranda praegusele temperatuurile, kui see on kõrgem. Seejärel võib põranda temperatuuri tõsta iga kolme päeva järel 2 kraadi võrra. Kui ruumi õhutemperatuur on segu temperatuurist palju madalam, tuleb põranda temperatuuri tõsta aeglasemalt.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote korrektseks kasutamiseks lugege läbi toote brošüür, tööjuhised ja ohutuskaart, mis on saadaval veebilehel www.kiilto.com.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kandke kaitsekindaid. Tutvuge materjali ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
CE
LEED
Soome Võtmelipp
Põhjamaade Luigemärk