Kiilto Medium
Remondipahtel

Valmispahtel kuivade siseruumide seintele ja lagedele. Nakkub hästi ka värvitud pindadega. Sobib vuugilindi kinnitamiseks kipsplaadile.

Eriomadused

  • universaalne
  • sobib ka vuugilindi kinnitamiseks
  • kriimustuste ja max 5 mm aukude parandamiseks
  • max täitepaksus kuni 3 mm
  • ülelihvitav 2–3 h pärast täitmist, lõplik kuivamisaeg 2–3 h/mm
  • võib üle värvida või tapeetida
  • kulu 0,4 m²/tuub/mm

Materjalid

Rakendus

Kiilto Medium on veepõhine valmissegu seinte ja lagede viimistlemiseks enne värvimist või tapeetimist. Sobib ka kipsplaatide tugevdusteipide kinnitamiseks ja tasandamiseks. Soovitame aluspinna enne tapeetimist üle värvida, see lihtsustab edasist tapeedi vahetamist. Vastab standardite EN 13963:2005 ja EN 15824:2009 nõuetele. Kiilto Medium sobib kipsplaatide ja muude ehitusplaatide, aga ka betoon-, krohv- ja tasandusseguga töödeldud pindade viimistlemiseks.

Pakendi suurus EAN kood
400 ml 6411512012506
KLASSIFIKATSIOONID

ülevärvitavate pindade koormusklass RL01...RL04 (ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks RYL 2012)

Kihi paksus

3 mm, aukudes 5 mm

Kulu

Üks tuub katab u 0,4 m ² ala (1 mm paksune kiht) või u 600 väikest auku (10 mm x 10 mm x 5 mm).

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. üle +1 °C, 1 aasta.

Nakketugevus

> 0,3 MPa (EN 18524)

Paindetugevus

> 320 N (EN 13963)

Pakendi suurused

400 ml plasttuub

Tuletundlikkusklass

A2-s1, d0 (EN 13963)

Töötingimused

tavalised ruumitingimused, madalaim kasutustemperatuur +10 °C

Värvid

Helehall

Kasutusjuhend

Krohvitav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel tuleb pind enne järgmise kihi pealekandmist lihvida ja kogu lihvimistolm hoolikalt eemaldada.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote jõudlus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta endale toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
CE
LEED