Kiilto Max
Täitepahtel

Kiilto Max on kasutusvalmis täitepahtel suurte aukude täitmiseks ning seinte ja lagede tasandamiseks kuivades alades. Max 25 mm. Veeslahustuv

Eriomadused

  • max 25 mm täidistele
  • ülelihvitav 2–3 h pärast täitmist, lõplik kuivamisaeg 1–2 päeva
  • kulu 0,4 m²/tuub/mm

Materjalid

Rakendus

Kiilto Max on veepõhine jäme täitepahtel suurte aukude täitmiseks seintel ja lagedel kuivades ruumides. Vajadusel saab tasandada Kiilto Maxi enne värvimist või tapeetimist peene pahtliga. Soovitame aluspinna enne tapeetimist üle värvida, see lihtsustab edasist tapeedi vahetamist. Vastab standardi EN 15824:2009 nõuetele. Kiilto Max sobib betooni, krohvi ja tasandussegu aukude täitmiseks.

Pakendi suurus EAN kood
400 ml 6411512011509
Erikaal

u 0,9 kg/l

KLASSIFIKATSIOONID

ülevärvitavate pindade koormusklass RL01...04 (ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks RYL 2012)

Kihi paksus

25 mm augud (vajadusel kandke pinnale kaks kihti)

Kulu

Üks tuub katab u 0,4 m² ala (1 mm paksune kiht) või u 600 väikest auku (10 mm x 10 mm x 5 mm).

Ladustamine

Avamata originaaltaaras temperatuuril üle 1 °C, 1 aasta.

Nakketugevus

> 0,3 MPa (EN 15824)

Pakendi suurused

400 ml plasttuub

Töötingimused

tavalised ruumitingimused, madalaim kasutustemperatuur 10 °C

Värvid

hall

Kasutusjuhend

Pahteldatav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel tuleb pind enne järgmise kihi pealekandmist lihvida ja kogu lihvimistolm hoolikalt eemaldada.

Kiilto Max on kasutusvalmis täitepahtel. Kandke täitepahtel pinnale metallist pahtlilabidaga. Sügavatesse aukudesse kandke kaks kihti. Kuivanud pinda saab lihtsasti lihvida.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on esitatud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -viisidest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta endale vastutust toote ebaõige kasutamise või selliste ümbritsevate olude korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega pole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
CE
LEED