Kiilto M1000 ECO
Põranda- ja seinakatteliim

Veepõhine lahustivaba dispersioonliim PVC-katete, linoleumi, LVT ja tekstiilvaipade kinnitamiseks. Sobib ka Kiilto KeraSafe+ hüdroisolatsioonikanga, Kiilto dB Stop heliisolatsiooniplaatide ja üle 0,6 mm paksuste plastikust seinakatete kinnitamiseks. Sobib ka põrandaküttele. IMO klassifitseeritud.

Eriomadused

  • kergesti laialikantav põranda- ja seinakatteliim
  • tugev liimiühendus
  • sobib nt. PVC katted, linoleum, LVT ja tekstiilvaibad
  • sobib kasutamiseks ka niisketes siseruumides
  • kulu 4-6 m²/l
  • ei sisalda APEO ühendeid, 2-etüülheksanooli, ftalaate, plastifikaatoreid ega lahusteid

Materjalid

Rakendus

Veel põhinev akrüüldispersioonliim vinüülist põrandakatetele ja -plaatidele, linoleumile, LVT-le, kummist ja tekstiilist põrandakatetele ja paksudele, üle 0,6 mm, vinüülist seinakatetele nii poorsete kui ka mittepoorsetele aluspindade korral kuivades ja niisketes piirkondades. Sobib põrandaküttega ja ka Kiilto KeraSafe-fooliumi paigaldamiseks. Ehitusmaterjalide M1 emissiooniklassifikatsiooniga materjal.

Notching of trowel
Notching of trowel
Pakendi suurus EAN kood
1 l 6411511011012
3 l 6411511011036
10 l 6411511011104
15 l 6411511011159
Aluspõranda niiskus

betoon: maks. 85% RHpuit: 8–12%

Erikaal

1,1 kg/l

Kasutustemperatuur

+18–25°C

Kulu

4–6 m²/l

Külmakindlus

külmumine

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. üle +1°C, 18 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Pakendi suurused

1 l, 3 l, 10 l, 15 l

Sideaine tüüp

Akrülaatkopolümeer

Tööaeg

märgliimimine: 0–20 minpikendatud märgliimimine: 10–30 minnakkeliimimine: 30–60 min

Kasutusjuhend

Aluspind peab olema kuiv, kõva, sile, tolmu- ja määrdevaba. Karedad ja ebatasased aluspinnad tasandatakse sobiva Kiilto põrandatasandusseguga. Plaatpõrandate ühenduskohad peavad olema tasandatud. Katete paigaldamisel ehitusplaatidele järgige plaaditootja juhiseid. Vajaduse korral segage liim enne kasutamist läbi, ning kandke pinnale peenhammastusega liimilabida või rulliga. Kasutage märgliimimise meetodit. Suruge kate kohe aluspinnale ja hõõruge see kõvasti kinni. Kui kate on jäik või kui seda tuleb painutada, laske enne katte surumist vastu aluspinda liimil õhu käes seista 10–20 minutit. Kui paigaldate mitteimavat katet täiesti mitteabsorbeerivale aluspinnale, laske enne katte surumist pinnale liimil õhu käes seista 60 minutit. Alternatiivselt hõõruge kate värskele liimile, siis tõstke lahti ja laske õhu käes seista 20–30 minutit. Pärast seda hõõruge kate hoolikalt aluspinnale. Kõvastumata liimi plekid eemaldage veega. Kuivanud plekke saab eemaldada tugevalt leeliselise puhastusvahendiga või ksüleeniga. Paigaldamisel järgige ka põrandakatte tootja juhiseid.
Betoonaluspind on soovitatav üle tasandada põrandatasandusseguga. Tasandussegu madal leeliselisus vähendab liimiühenduse ja katte kahjustumise riski, mis tuleneb betooni kõrgest leeliselisusest.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab meie toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste üle, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik vastutada lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige naha ebavajalikku kokkupuudet kõvastumata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.