Kiilto LM universaalpahtel

Kergpahtel kuivade ruumide seinte ja lagede viimistlemiseks enne värvimist ja tapeetimist. Sobib ka kipsplaatide vuugilindi kinnitamiseks ja tasandamiseks. Maksimaalne kihi paksus tasandamisel 3 mm, aukude täitmisel 5 mm. Veeslahustuv.

Eriomadused

  • kergpahtel siseruumide seinte ja lagede tasandamiseks
  • kergpahtel siseruumide seinte ja lagede tasandamiseks 
  • tasandamine max 3 mm kiht, aukude täitmisel max 5 mm
  • kergpahtel siseruumide seinte ja lagede tasandamiseks
  • kuivamisaeg 2–3 h/mm
  • sobib vuugilindi kinnitamiseks kipsplaadile
  • sobib värvimiseks ja tapeetimiseks
  • kulu 1 kg/m²/mm

Materjalid

Rakendus

Kiilto LM on veeslahustuv, kasutusvalmis kergpahtel. Sobib ka kipsplaatide vuugilindi kinnitamiseks ja tasandamiseks. Annab sobiva pinna värvimiseks ja tapeetimiseks. Soovitame aluspinna enne tapeetimist üle värvida, see lihtsustab edasist tapeedi vahetamist. Vastab standardite EN 13963:2005 ja EN 15824:2009 nõuetele.

Pakendi suurus EAN kood
3 l 6411512137032
10 l 6411512137100
Erikaal

1,2 g/ml

KLASSIFIKATSIOONID

ülevärvitavate pindade koormusklass RL01...RL04 (ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks RYL 2012)

Kihi paksus

3 mm, aukude täitmisel 5 mm

Kuivamise kiirus

u 2–3 h/mm (18 °C) (sõltuvalt kihi paksusest ja ümbritseva keskkonna tingimustest)

Kulu

1,0 kg/m²/mm

Ladustamine

Avamata originaaltaaras temperatuuril üle 1 °C, 1 aasta.

MAX TERA SUURUS

0,15 mm

Nakketugevus

> 0,3 MPa (EN 15824)

Paindetugevus

> 320 N (EN 13963)

Pakendi suurused

3 l, 10 l plastnõu

Sideaine tüüp

Plastdispersioon-kergsideaine- lubjakivibaasiline pulber

Tuletundlikkusklass

A2-s1, d0 (EN 13963)

Töötingimused

tavalised ruumitingimused, madalaim kasutustemperatuur 10 °C

Värvid

Helehall

Kasutusjuhend

Pahteldatav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.

Kiilto LM on kasutusvalmis kergpahtel. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada. Vajadusel võib lahjendada toodet veega. Kandke pahtel pinnale metallist pahtlilabidaga.

Vuugilindi paigaldamiseks kandke pahtel ühenduskohta ja suruge paberist lint tugevalt pahtlile. Kandke ühenduskohale teine pahtlikiht ja siluge laia metallist pahtlilabidaga. Kuivanud pinda saab lihtsasti lihvida.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on esitatud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -viisidest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta endale vastutust toote ebaõige kasutamise või selliste ümbritsevate olude korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega pole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
CE
LEED
Soome Võtmelipp