Kiilto LK
Kuiva ruumi aluspahtel 1–3 (5) mm

Liimsideainel aluspahtel kuivade siseruumide seintele ja lagedele. Maksimaalne kihi paksus kohttasandusel 5 mm, lauspahteldusel 3 mm.

Eriomadused

  • liimsideainel, valge, täitev 
  • aluspahtel seintele ja lagedele
  • kulu: 1,2 kg/m²/mm
  • kuivamisaeg: 3 mm/1 p
  • kuivadesse siseruumidesse

Materjalid

Rakendus

Kiilto LK on seinapahtel kuivade siseruumide seina- ja laepindadele. Karedad pinnad tuleb eelnevalt pahteldada seinapahtliga Kiilto SK või Kiilto TT. Pinna peenpahtelduseks kasutada seinapahtlit Kiilto LH. Viimistletud pinna võib üle tasandada või värvida. Ei sobi kasutamiseks keraamiliste plaatide all või vinüülkatete aluspinnaks.

Pakendi suurus EAN kood
20 kg 6411512151205
Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

KLASSIFIKATSIOONID

ülevärvitavate pindade koormusklass RL01...RL03 (ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks RYL 2012)

Kihi paksus

osaline tasandamine 1–5 mm, tasandamine 1–3 mm.

Kuivamise kiirus

u 1 päev (18 °C) (oleneb ümbritsevatest oludest)

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,2 kg

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

MAX TERA SUURUS

0,5 mm

Pakendi suurused

20 kg kott

Segamissuhe

5,5–6,0 l vett / 20 kg kott

Sideaine tüüp

Plastdispersioon-lubjakivibaasiline pulber

Tööaeg

u 24 h (18 °C)

Töötingimused

soovitus: 18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur 10 °C

Värvid

Hele

Kasutusjuhend

Pahteldatav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Siseruumides olevad kuivad poorsed pinnad tuleks enne krohvimist niisutada veega või töödelda Kiilto Pro Start Primer´i või Kiilto Primer One´ga lahjendatuna veega (1:4). Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuivanud. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.

Puistake Kiilto LK pulber aeglaselt jahedasse (18 °C), puhtasse vette seda pidevalt segades, kuni saate ühtlase massi. Laske segul seista u 15 minutit ja segage uuesti. Kandke pahtel pinnale käsitsi teraspahtlilabidaga või pritsiga. Pritsiga peale kantud kiht tuleb käsitsi üle tasandada. Kui valmis segatud pahtlit soovitakse edasi kasutada järgmisel päeval, tuleb kuivamise vältimiseks pahtlinõu hoolikalt kinni katta.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on esitatud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -viisidest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta endale vastutust toote ebaõige kasutamise või selliste ümbritsevate olude korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega pole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teave toote ja pakendi hävituse kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.