Kiilto Pro Lightfix

Mittevalguv ökonoomne elastne tsemendipõhine plaatimissegu keraamiliste plaatide ja eriti suurte seinaplaatide paigaldamiseks. Sobib ka välistingimustes kasutamiseks. C2TES1.

Eriomadused

  • kiire, hõlpsasti pealekantav, ökonoomne
  • keraamilised plaadid, suured seinaplaadid, kaunistuskivid, kivid ja marmor
  • katvus 1,5–2,2 kg/m²
  • vuukimine: seinad 8 h, põrandad 12 h
  • sise- ja välistingimustes kasutamiseks

Materjalid

Rakendus

Kiilto Pro Lightfix on mittevalguv, ökonoomne ja kerge tsemendipõhine plaatimissegu mitteniiskustundlike keraamiliste plaatide ja kivide paigaldamiseks vinüüliga, värviga, plaatidega, klinkerplaatidega kaetud pindadele ja muudele üldkasutatavatele pinnakatetele, samuti Kiilto hüdroisolatsioonimastiksi või Kiilto Kerastopi hüdroisolatsiooniga töödeldud pindadele, nt kipsplaadile. Plaatimistööd saab sooritada ilma vuuginöörita. Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid).

Plaaditavad pinnad peavad olema puhtad ja tolmuvabad. Eemaldage veebaasil viimistlus- ja tasandussegud. Kuivad ja imavad pinnad tuleb niisutada veega või kruntida lahjendatud Kiilto Strat Primeriga. Plaatpinnad töödeldakse vedeldamata Start Primeriga. Lülitage põrandaküte välja u 24 tundi enne plaatimist. Vinüül-, värvitud, kahhel- ja klinkerpindu plaatides tuleb jälgida, et

- pind on plaatimiseks piisavalt tugev,
- plaaditav pinnakattematerjal on tugevalt kinni aluspinnal,
- vaha, rasv ja mustus pestakse plaaditavalt aluspinnalt Maalarinpesu puhastusvahendiga ja loputatakse korralikult.
Kui pind on kuivanud, lihvige seda vajadusel ja eemaldage lihvimistolm;

Pakendi suurus EAN kood
15 kg 6411512379203
Aluspõranda niiskus

- betoon < 90% RH

Avatud aeg

üle 0,5 MPa / 30 min (EN1346)

Deformatsioon

üle 2,5 mm (EN 12002)

KLASSIFIKATSIOONID

C2TES1 (EN12004), M1

Kasutustemperatuur

Optimaalne +18–20 °C, minimaalne +5 °C

Kulu

u 2,2 kg/m² kasutades normaalse hammastusega segukammi (hamba mõõtmed: 6 mm x 6 mm x 6 mm) u 1,5 kg/m² kasutades mosaiik-segukammi (hamba mõõtmed: 4 mm x 4 mm x 4 mm).

Külmakindlus

külmakindel

Ladustamine

Avamata pakendis kuivas ruumis 1 aasta

Libisemine

alla 0,5 mm (EN 1308)

MAX TERA SUURUS

0.5 mm

Nakketugevus

üle 1,0 MPa (EN 1348)

Pakendi suurused

15 kg kott

Segamissuhe

u 7,0 l vett / 15 kg pulbrit (seinad)
u 8,0 l vett / 15 kg pulbrit (põrandad)

Sideaine tüüp

polümeeri-tsemendi-kergsideaine/liiva baasil pulber

Tuletundlikkusklass

E

Tööaeg

Töötlemisaeg u 3 tundi pärast vee lisamist.

Kasutusjuhend

Puistake pulber aeglaselt, pidevalt segades jahedasse, puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane mass. Laske segul seista u 10–15 min ja seejärel segage seda veel pisut. Kandke plaatimissegu segukammiga tugevalt vajutades pinnale, mille saab plaatida 15–20 minuti jooksul. Suruge plaadid tugevalt segule ja koputage kohe kinni. Plaatide asendit on võimalik muuta 15 minuti jooksul. Tõstke pisteliselt paigaldatud plaate ja kontrollige, et plaadi tagakülg oleks piisavalt seguga kaetud (seinaplaadid 70–75% ja põrandaplaadid 80–90%). Välitingimustes plaatimisel peab plaadi tagakülje kaetus olema 100 %. Piisava kaetuse tagamiseks tuleb segukammi hammastuse valimisel lähtuda plaatide mõõtmetest ja tagakülje mustrist.

Värsked segujäägid eemaldage vee ja niiske lapiga. Kuivanud segu saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Seinaplaadid saab vuukida Kiilto vuugitäidisega 8 tundi pärast plaatimist, põrandaplaadid 12 tunni pärast. Laske plaatidel nädal aega kuivada enne hariliku kasutuse alustamist. Kuivamisaeg pikeneb madala temperatuuri ja kõrge õhuniiskuse toimel.

Elementide ja ehitusplaatidest seinte nurgad, seina- ja põrandaplaatide vahelised vuugid ning muud nihkevuugid tihendage Kiilto sanitaarsilikooniga. Segu (CE-märgis C2TS2) deformatsioonivõimet saab parandada kasutades Kiilto Fixbinderi juhendi järgi lisandit.

Mitme millimeetri kõrguste pinnaebatasasuste parandamiseks soovitame kasutada Kiilto seinapahtlit või tasandussegu.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kandke kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.