Kiilto LH
Kuiva ruumi viimistluspahtel 1–2 mm

Liimsideainel viimistluspahtel kuivade siseruumide seintele ja lagedele. Sobib ka tekstuurlagedele. Max kihi paksus tasandamisel 2 mm.

Eriomadused

  • liimsideainel, valge
  • seina- ja laepindade viimistlemiseks, ka struktuurlagedele
  • kulu 1,2 kg/m²/mm
  • kuivamisaeg: 2 mm/1 p
  • kuivadesse siseruumidesse

Materjalid

Rakendus

Kiilto LH on liimsideainel seinapahtel kuivade siseruumide seina- ja laepindadele. Sobib ka lagede pritspahteldamiseks. Olenevalt täitevajadusest tuleb karedad pinnad eelnevalt pahteldada seinapahtliga Kiilto TT, Kiilto SK või Kiilto LK. Viimistletud pinna võib üle värvida või tapeetida. Enne tapeetimist on soovitatav pinnad kruntvärvida. Ei sobi kasutamiseks keraamiliste plaatide all või pvc seinakatete aluspinnaks.

Pakendi suurus EAN kood
20 kg 6411512150208
Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

KLASSIFIKATSIOONID

ülevärvitavate pindade koormusklass RL01...RL03 (ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks RYL 2012) RL04 praimeri lisamisega.

Kihi paksus

1–2 mm

Kuivamise kiirus

u 1 ööpäev (18 °C) (sõltuvalt töötingimustest)

Kulu

1 mm kiht/ m² / u 1,2 kg

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

MAX TERA SUURUS

0,25 mm

Nakketugevus

> 0,3 MPa (EN 15824)

Pakendi suurused

20 kg kott

Segamissuhe

7,0–7,5 l vett / 20 kg kott

Sideaine tüüp

Plastdispersioon-lubjakivibaasiline pulber

Tööaeg

u 24 h (18 °C)

Töötingimused

soovituslik: +18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur +10 °C

Värvid

Hele

Kasutusjuhend

Pahteldatav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Siseruumides olevad kuivad poorsed pinnad tuleb enne krohvimist niisutada veega või töödelda Kiilto Pro Start Primer´i või Kiilto Primer One´ga veega lahjendatuna (1:4). Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuivanud. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.

Puistake Kiilto LH pulber aeglaselt jahedasse (+18 °C), puhtasse vette seda pidevalt segades, kuni moodustub ühtlane massi. Laske segul seista u 15 minutit ja segage uuesti. Ühenduse tugevust, pahtli vastupidavust ja kestvust saab mõjutada, kui 10% segamisveest asendada Kiilto Pro Start Primeri või Kiilto Pro Primer 001-ga. Kandke pahtel pinnale käsitsi teraspahtlilabidaga või pritsiga. Pritsiga peale kantud kiht tuleb käsitsi üle siluda. Kui tahate jätta allesjäänud pahtli järgmiseks päevaks, katke nõu hoolikalt kinni, et pahtel ei kuivaks.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on esitatud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -viisidest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta endale vastutust toote ebaõige kasutamise või selliste ümbritsevate olude korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega pole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.