Kiilto Floorfix DF Rapid
Põrandaplaatimissegu

Kiire ja vähetolmav plaatimissegu, ideaalne suurte keraamiliste põrandaplaatide ja kivi kinnitamiseks kuivades ja märgades ruumides. Vuukida on võimalik juba 5 h pärast. Sobib ka välistingimustes kasutamiseks. C2FES1.

Eriomadused

  • kiire, vähetolmav, elastne, lihtne peale kanda, ökonoomne
  • suurtele põrandaplaatidele
  • kulu 3-5 kg/m²
  • vuukimine: 5-24 h
  • sise-ja välistingimustesse

Materjalid

Rakendus

Elastne plaatimissegu suurte keraamiliste põrandaplaatide ja kivide kinnitamiseks üldkasutatavatele pinnakatetele, värvitud ja klinkerpõrandatele ning kips- ja kiudtsementplaatidele. Laudadest aluspõrand peab olema piisavalt tugev plaatimiseks. Elastne Kiilto Lattialaasti DF Light tagab hea nakke plaatide ja plaatimissegu vahel. Sobib kasutamiseks koos Kiilto hüdroisolatsioonimastiksiga. Sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Ei sobi kasutamiseks pindadel, mis on pidevalt vee all (nt. basseinid).

Plaaditavad pinnad peavad olema puhtad, tugevad ja tolmuvabad. Eemaldage veebaasil viimistlus- ja tasandussegud. Kruntige kuivad ja imavad aluspinnad lahjendatud krundiga Kiilto Start Primer või niisutage veega. Mitteimav aluspind, näiteks ehitusplaat, tuleb kruntida lahjendamata krundiga Kiilto Start Primer. Lülitage põrandaküte välja u 24 tundi enne plaatimist. Värvitud ja klinkerpindu plaatides (ainult siseruumides) veenduge, et materjal nakkub hästi aluspinnaga. Vaha, mustus ja rasv tuleb eemaldada plaaditavalt pinnalt leeliselise pesuainega ja loputada korralikult. Kui pind on kuivanud, lihvige seda ja eemaldage lihvimistolm.

Notching of trowel
Notching of trowel
Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Avatud aeg

üle 0,5 MPa / 30 min (EN1346)

Deformatsioon

üle 2,5 mm (EN 12002)

KLASSIFIKATSIOONID

C2FES1, M1

Kasutustemperatuur

optimaalne +18–20 °C, minimaalne +5 °C

Kulu

u 9 mm sügavate hammastega segukammi kasutamisel 3 kg/m². u 15 mm sügavate hammastega segukammi kasutamisel 5 kg/m².

Külmakindlus

külmakindel

Ladustamine

avamata pakendis ja kuivades tingimustes 6 kuud

MAX TERA SUURUS

0,5 mm

Nakketugevus

üle 1,0 MPa (EN 1348)

Pakendi suurused

15 kg kott

Segamissuhe

4,5–5,5 l vett / 15 kg kott

Sideaine tüüp

polümeeri-aluminaadi tsemendi-kergsideaine-kvartsibaasiline pulber

Tuletundlikkusklass

E

Tööaeg

töötlemisaeg u 1 tundi pärast vee lisamist

Kasutusjuhend

Puistake pulber aeglaselt, pidevalt segades jahedasse, puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane, poolvedel mass. Laske segul seista u 5 minutit ja segage veel kord kergelt. Kandke segu plaaditavale pinnale samaaegselt tugevalt surudes ja kammige segukammiga lahti alale, mis jõutakse plaatida 10–15 minuti jooksul.

Suruge plaadid korralikult vastu värsket segu. Plaatide asendit on võimalik muuta 15 minuti jooksul. Tõstke pisteliselt paigaldatud plaate ja kontrollige, et peaaegu kogu plaadi tagakülg oleks seguga kaetud (80-90%). Välistingimustes plaatimisel peab plaadi tagakülg olema seguga kaetud 100%. Piisava kaetuse tagamiseks tuleb segukammi hammastuse valimisel lähtuda plaatide mõõtmetest, materjalist ja tagakülje mustrist. Värsked segujäägid eemaldage vee ja niiske lapiga. Kuivanud segu saab eemaldada vaid mehaaniliselt.

Koormatav u 5 tundi pärast plaatimist, normaalsel toatemperatuuril. Vuukimine Kiilto vuugitäite, põrandavuugitäite või epoksü-vuugitäitega vähemalt 5 tunni möödumisel
plaatimisest, mitteimavate pindade korral mitte varem kui u 24 tunni pärast. Laske plaatidel kuivada u 3 päeva enne tavapärase kasutamise alustamist. Kuivamisaeg pikeneb madala temperatuuri ja kõrge õhuniiskuse toimel.

Paneel ja plaatseinte servad, plaaditud seinte ja põrandate vahelised liitekohad
ning muud liikuvad liitekohad tuleb vuukida Kiilto sanitaarsilikooniga.

Sobib väiksemate pinnaebatasasuste parandamiseks enne plaatimist. Üle 15 millimeetri kõrguste pinnaebatasasuste parandamiseks soovitame kasutada Kiilto tasandussegu.


Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.