Kiilto Kõrgusmärk

Iseliimuv plastist Kiilto kõrgusmärk valukihi või õhukese tasandussegu kihi kõrguse fikseerimiseks. Kõrguseni kuni 60 mm.

Materjalid

Rakendus

Iseliimuv, elastne plastist Kiilto kõrgusmärk pumbaga või käsitsi paigaldatava peentasandussegu või õhukese tasandussegu kihi kõrguse fikseerimiseks.

Eemaldage tasandatavalt/valatavalt aluspinnalt lahtine tolm. Enamuse rakenduste jaoks kasutage nakkedispersiooni Kiilto Start Primer, vt tootejuhiseid.

Kasutusjuhend

Kinnitage iseliimuvad plastist Kiilto kõrgusmärgid tasandatavale või valatavale pinnale, mida on töödeldud nakkedispersiooniga. Soovitame paigaldada kõrgusmärgid 1–2 m vahedega olenevalt põranda suurusest ja segu hulgast. Määrake vajalik kõrgus laserloodiga või loodlauaga ja lõigake kõrgusmärgid soovitud kõrgusele.

 

Kõrguseni kuni 60 mm 
Nähtavad numbrid 
Elastne plastik, lihtne lõigata 
Pakend: 50 tk/pakis

 

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.