Kiilto Klaaskiudvõrk

Leelisekindel klaaskiudvõrk põrandakonstruktsioonide tugevdamiseks. Võib kasutada käsitsi või pumbaga pealekantavate tasandussegudega. Võrgu suurus: 9 x 9 mm.

Materjalid

Rakendus

Polümeerkattega, leelisekindel klaaskiudvõrk põrandakonstruktsioonide tugevdamiseks. Klaaskiudvõrk vähendab põranda pragunemise ohtu, nagu tugevdusvõrk. Klaaskiudvõrk sobib eriti hästi ujuvate põrandakonstruktsioonide (põrandakonstruktsioon ei ole kinnitatud aluspõranda külge), madala tugevusega aluspõrandate ja põrandaküttega põrandate tugevdamiseks.
Aluspõrand peab olema piisavalt kõva ja tugev. Enne kruntimist (Kiilto Start Primer) ning võrgu paigaldamist ja tasandussegu pealekandmist tuleb eemaldada nakkumist raskendavad ained (tolm, tsemendiliim, värvipritsmed jne).
Ujuva põrandakonstruktsiooni puhul tuleb eraldada põrand aluspinnast ja muudest konstruktsioonidest sobiva kaitsekangaga.

Kasutusjuhend

Laotage võrk põrandale vähemalt 50 mm ülekattega. Laotage võrk põrandale nii, et otsad ei kaarduks üles. Veenduge, et võrk jääks segu sisse ja ei tõuseks segu pinnale.

 

 

Võrgu suurus 9 mm x 9 mm 
Rulli mõõdud 1,0 m x 100 jm 
Värvus sinine 
Kaal145 g / m2 

 

 

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Käsitsemise ajal on soovitatav kanda kaitsekindaid ka siis, kui võrk on kaetud. Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

Soome Võtmelipp