Kiilto klaaskiudvõrk

Fassaadi krohvkatete tugevdamise jaoks ette nähtud leeliskindel polümeerkattega Kiilto klaaskiudvõrk. Võrgu suurus: 6 x 6 mm. Sobib ka välistingimustes kasutamiseks.

Materjalid

Pakendi suurus EAN kood
Kiilto Rappausverkko 50 jm 6411512046501
Pakendi suurused

Rulli suurus: 1,0 m × 50 lineaarmeetrit

Sideaine tüüp

Kattekihiga klaaskiudvõrk, 210 g/m2

Värvid

valge

Kasutusjuhend

Aluspind peab olema piisavalt kõva ja tugev. Enne võrgu paigaldamist eemaldage kõik ebatasasused ja tsemendipiim.

Kandke krohv ühtlase kihina tugevdatavale pinnale kas käsitsi või masinaga. Kasutage Kiilto KL-i kiudkrohvi. Paigaldage võrk seinale 100 mm ülekatetega. Pöörake tähelepanu võrgu servadele; ärge laske neil ülespoole keerduda. Veenduge, et võrk oleks täielikult kinnitunud krohvi märjale aluskihile.

Paigaldage seinatasandi avade nurkadesse Kiilto klaaskiudvõrgu 500 × 500 mm suurused diagonaalselt lõigatud tükid. Asetage tükid ava suhtes 45-kraadise nurga all. Tugevdage kõik sise- ja välisnurgad Kiilto klaaskiudvõrgu nurgatükkidega. Soovitame seda teha enne tugevdamistööde algust.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebilehelt www.kiilto.com.