Kiilto KL
Kiudtugevdatud seinapahtel 3–10 (15) mm

Kiudtugevdatud seinapahtel kivimaterjalist seinapindade tasandamiseks, sobib ka kasutamiseks märgades ruumides. Sise- ja välistingimustesse. Sobib kasutamiseks koos tugevdusvõrguga ning ka soklitele ja välisseintele ülatasandatult. Osaline tasandamine 3–15 mm, laustasandamine 3–30 mm. Tsemendibaasil.

Eriomadused

  • kiudtugevdatud, pritsitav 
  • sobilik soklite tasandamiseks ja kasutamiseks kivimaterjalist seintele koos tugevdusvõrguga
  • kulu 1,5 kg/m²/mm
  • kuivamisaeg: 1-3p
  • kaetuna sobib kasutamiseks ka välistingimustes 


   

Materjalid

Rakendus

Kiilto KL on kiudtugevdatud tasandussegu kivimaterjalist seinapindade tasandamiseks. Sobib seinte tasandamiseks enne hüdroisolatsiooni paigaldamist ja plaatimist ning plokkidest laotud seinte tugevdusvõrgu paigaldamiseks. Kaetuna sobib ka välisseinte ja soklite tasandamiseks.

Pakendi suurus EAN kood
20 kg 6411512299204
Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Kihi paksus

tasandamine 3–30 mm, osaline tasandamine 3–15 mm

Kuivamise kiirus

u 1–3 päeva (18 °C) (sõltuvalt kihi paksusest ja ümbritseva keskkonna tingimustest)

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,5 kg

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

MAX TERA SUURUS

1,5 mm

Nakketugevus

> 0,5 MPa (EN 998-1)

Pakendi suurused

20 kg kott

Segamissuhe

4,2–4,8 l vett / 20 kg kott

Sideaine tüüp

Polümeeri-tsemendi-liiva baasil pulber

Survetugevus

CSIV (EN 998-1)

Tööaeg

u 2–3 h (18 °C)

Töötingimused

soovitus: 18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur 5 °C

Värvid

Hall

Kasutusjuhend

Pahteldatavad pinnad peavad olema piisavalt tugevad, puhtad ja tolmuvabad. Siseruumides olevad kuivad poorsed pinnad tuleb enne krohvimist niisutada veega või töödelda Kiilto Pro Start Primer´i või Kiilto Primer One´ga veega lahjendatuna (1:4). Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on piisavalt kuiv. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada. Kaitske pinda otsese päikesevalguse ja tuule eest.

Puistake Kiilto KL pulber aeglaselt jahedasse (18–20 °C), puhtasse vette seda pidevalt segades, kuni saate ühtlase massi. Laske segul seista u 10–15 minutit ja segage uuesti. Kandke Kiilto KL peale pritsiga või suruge see käsitsi tugevalt vastu aluspinda. Pritsitud pindasid võib tasandada näiteks teraspahtlilabidaga. Pind on silutav.
Kui kasutate värskesse segusse paigaldatavat tugevdusvõrku Kiilto Krohvimisvõrku, Siluge pinda teraspahtlilabidaga, et jätta võrk segukihi keskele. Kui kiht on kuivanud, võib peale kanda teise kihi. Kuivades tingimustes võib kihi kuivamise kiirendamiseks seda veega pritsida.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on esitatud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -viisidest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta endale vastutust toote ebaõige kasutamise või selliste ümbritsevate olude korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega pole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
CE
LEED
Soome Võtmelipp