Veekindel ja niiskuse toimel kõvenev ühekomponentne liim KeraSafe kanga ülekatete ja põrandatrappide tihendamiseks. Toode kuulub KeraSafe süsteemi.

Materjalid

Rakendus

KeraSafe veetihendusmaterjalide ühekomponentne liim ja tihendaja ringliitmike ja põrandatrappide liimimiseks.

Pakendi suurus EAN kood
750 ml 6411512300757
Erikaal

Umbes 1 kg/l

Kasutustemperatuur

+18–20°C

Kulu

umbes 30 lineaarmeetrit/0,75 l, 1 l/4 m²

Külmakindlus

Mittekülmuv

Ladustamine

Avamata mahutis temperatuuril +10°C kuni +25°C 6 kuud. Avatud pakendit hoiustada ümberpööratuna.

Pakendi suurused

0,75 l plasttuub

Sideaine tüüp

Silüülmodifitseeritud polümeer

Tööaeg

umbes 45–60 min.

Töötingimused

Ruumi, liimi, materjali temperatuur +18–20°C. Madalaim liimimistemperatuur +5°C.

Kasutusjuhend

Pind peab olema kuiv, kõva, sile ja tolmu- ning määrdevaba. Kandke sobiv kogus KeraSeal-i KeraSafe-ile käsnrulliga, liimilabidaga või pintsliga, nii et mõlemad pinnad oleks korralikult märjad. Vajutage pinnad kokku, nii et nende vahele ei jääks õhku. Eriti kuivades tingimustes või liimi kandmisel suurematele pindadele, nt KeraSafe põrandatrapi lehele, pritsige kõvastumise kiirendamiseks ühele liimitavatest pindadest vett. Kõvastumata liimiplekke saab eemaldada lapiga, kuivanud liimi saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab meie toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste üle, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik vastutada lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige naha ebavajalikku kokkupuudet kõvastumata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
CE
LEED
Soome Võtmelipp
Põhjamaade Luigemärk