Kiilto KeraSafe trapitugevdustükk

Iseliimuv trapitugevdustükk põrandatrapi läbiviigule. Kuulub Kiilto KeraSafe hüdroisolatsioonisüsteemi.

Materjalid

Rakendus

Butüülkummist trapitugevdustükk kuulub Kiilto KeraSafe’i süsteemi.

Pakendi suurus EAN kood
Kiilto KeraSafe Kaivolaippa 370x370 mm 6411519004375
Ladustamine

Valguse eest kaitstud kuivas kohas temperatuuril üle +1 °C võib avamata mahutis säilitada 1 aasta.

Pakendi suurused

37 x 37 cm

Sideaine tüüp

Butüülkummi

Värvid

Must/roheline

Kasutusjuhend

Laotage Kiilto KeraSafe’i iseliimuv trapitugevdustükk põrandatrapile. Kandke trapitugevdustükile Kiilto KeraSeali vuugiliimi ja siluge liimikammiga. Liimige trapitugevdustüki peale KeraSafe’i hüdroisolatsioonikangas.

Enne plaatimist lõigake põrandatrapi jaoks kangasse ava (u 60 mm väiksem kui äravooluava läbimõõt) ja paigaldage kinnitusrõngas.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote jõudlus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED