Kiilto KeraSafe Speed A + X
Liim KeraSafe+ kanga kinnitamiseks

Kiirkuivav kahekomponentne tsemendipõhine liim Kiilto KeraSafe’i kanga paigaldamiseks. Sobib ka kanga ülekattekohtade liimimiseks ja Kiilto tugevdustükkide ning valmis nurgatükkide paigaldamiseks. ETAG-heakskiit kasutamiseks koos Kiilto KeraSafe+ kangaga.

Eriomadused

  • väga kiire, heade pealekandmisomadustega liim Kerasafe+ hüdroisolatsioonikanga paigaldamiseks, läbiviikude tihendamiskes kui ka ülekatete tihendamiseks
  • seinad plaaditavad  koheselt, põrand 2 h möödudes
  • tsemendipõhine, kahekomponentne
  • tööaeg u 1 h
  • avatud aeg u 15 min

Materjalid

Rakendus

Kiilto KeraSafe Speed on kahekomponentne liim, mis on mõeldud märgade ruumide jaoks ette nähtud KeraSafe+ kanga paigaldamiseks rulli või harja abil.

Pakendi suurus EAN kood
Kiilto KeraSafe Speed A + X 5+3,3 kg 6411513752159
Aluspõranda niiskus

< 90 % RH

Avatud aeg

10–15 min krunditud aluspind,
kruntimata aluspind <10 min

Erikaal

1,2 kg/l

Kasutustemperatuur

+10 °C kuni +25 °C

Kulu

u 600 g/m2

Külmakindlus

Vedelikuosa kõveneb

Ladustamine

Avamata originaaltaaras, temp. üle +1 °C, 1 aasta.

PINDAMISKUIV

Seinad: kohe pärast KeraSafe’i kanga paigaldamist (alustage plaatimist samast servast, millest KeraSafe’i paigaldamist).
Põrandad: 2 tundi pärast KeraSafe’i kanga paigaldamist

Pakendi suurused

8,33 kg (5 kg vedelikku + 3,33 kg pulbrit)

Segamissuhe

60 (vedelik) : 40 (pulber)

Segu värv

heleroosa (kui märg)
tumepruun (pärast kuivamist)

Sideaine tüüp

Stüreenakrülaat (vedelik) ja tsement (pulber)

Temperatuuritaluvus

-20 °C kuni +70 °C

Valmissegu kasutusaeg

u 60 min

Kasutusjuhend

Segamine.
Loksutage vedelikku. Valage see tühja segamisnõusse, segage ja lisage segamise ajal pulber aeglaselt vedelikku. Segage vedelik ja pulber (segusuhe 60:40 massi alusel) hoolikalt läbi, kuni moodustab ühtlane segu. Segu võib seista u 60 minutit; segage valmis ainult selline kogus, mille suudate selle aja jooksul ära kasutada. Ärge lahjendage segu, mis on hakanud kõvastuma.

Seinad.
Vajaduse korral lihvige ja/või tasandage ebaühtlane aluspind plaatimise- ja veetõkke aluspinna töötlemiseks sobiva Kiilto seinatasandusseguga. Enne KeraSafe’i paigaldamist kruntige vajaduse korral kuiv sein suhtes 1:1 lahjendatud Kiilto Keraprimeriga. Märkus. Kruntimine pikendab Kiilto KeraSafe Speedi paigaldamisjärgset avatud aega. Enne KeraSafe’i paigaldamist laske kruntimissegul u 1 tund kuivada. Kandke Kiilto KeraSafe Speed kaldnurkadele, nurkadesse ja seinapinnale, mille saab katta ühe kangatükiga. Asetage KeraSafe’i kangas paika ja veenduge, et kanga nurgad kataksid 5 cm kõrvalseinast ja 5 cm põrandast. Suruge kangas tihedalt vastu aluspinda ning hõõruge see paika kõva plastkellu abil, nii et surute välja õhu ja et kangas kinnituks täielikult aluspinnale. Kasutage Kiilto KeraSafe Speedi, et liimida kanga vaheliti jätkud.

Põrandad.
Vajaduse korral lihvige ja/või tasandage ebaühtlane aluspind Kiilto põrandatasandusseguga. Enne KeraSafe’i paigaldamist kruntige vajaduse korral kuiv põrand suhtes 1:1 lahendatud Kiilto Kiilto Keraprimeriga. Enne KeraSafe’i paigaldamist laske kruntimissegul u 1 tund kuivada. Paigaldage põrandatrapile Kiilto KeraSafe’i iseliimuv trapitugevdus. Kandke Kiilto KeraSafe Speed põrandale, vaheliti jätkudele ja põranda trapitugevdustükile. Rullige kangas lahti ja suruge see paika nii, et õhk pääseks vahelt välja. Kandke Kiilto KeraSafe Speed läbiviikude ümber ja vajutage paika sobilikud läbiviigutugevdustükid. Liimige eeltugevdatud nurgatugevdustükid paika Kiilto KeraSafe Speediga. Enne plaatimist lõigake põrandatrapi jaoks kangasse ava (u 60 mm väiksem kui äravooluava läbimõõt) ja paigaldage kinnitusrõngas.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebilehelt www.kiilto.com.