Kiilto KeraSafe nurgatugevduslint

Tihenduslint – vuukide tihendamiseks KeraSafe + hüdrosiolatsioonisüsteemis. Sobib kasutamiseks konstruktsioonide tihendamiseks Kiilto Airblock Fiber and Coat tihendustoodetega, samuti Kiilto Keramix A + X ja Kiilto KeraPro hüdroisolatsioonitoodetega.

Materjalid

Rakendus

Kasutatakse KeraSafe + hüdroisolatsioonisüsteemi vuukide tihendamiseks ning nurkade, vuukide ja materjaliühenduste tihendamiseks koos rulliga pealekatavate Kiilto hüdroisolatsioonimastiksitega. Vajadusel saab kasutada õhulekete tihendamiseks Kiilto Airblock Fiber ja Airblock Coat abil. Kiilto Airblock Fiberit saab kasutada ka radoonitõkkena ilma tihenduslindita. Kiilto Keramix A + X ja Kiilto KeraPro hüdroisolatsioonitoodetega õhu- või radoonilekete tihendamisel kasutage alati KeraSafe tihenduslinti või Kiilto butüüllinti.

Pakendi suurus EAN kood
Kiilto KeraSafe Saumanauha 10 cm x 20 m 7350020480294
Erikaal

170 g/m

Kasutustemperatuur

+15-25 °C

Kihi paksus

u 0,38 mm

Ladustamine

Avamata, mitte alla +1 °C, 2 aasta.

Pakendi suurused

10 cm x 20 m

Sideaine tüüp

Polüetüleenkile
PP-fliis

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtetega ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige naha kokkupuudet kuivamata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
CE
LEED