Kiilto KeraSafe + kangas

Vee- ja aurutihe KeraSafe+ kangas märgade ruumide hüdroisoleerimiseks. Väga elastne, vastupidav ja veekindel kangas, millel on kõrge pragude silmadmisvõime. Hüdroisolatsioon tehakse ühe kihina ning pind on valmis plaatimiseks juba 1 h peale kanga paigaldamist.

Eriomadused

  • väga vastupidav, kõrge pragude sildamis võimega, veeaurukindel
  • valmis hüdroisolatsioon ühe kihiga
  • Märgadesse ruumidesse elu- ja ühiskondlkes ruumides
  • Peale kanga paigaldust on seinad plaaditavad 1 h möödudes ja põrandad 2 h pärast
  • ETA ja TG sertifikaat

PS! Kasutades plaatimisel kiirkivinevat Kerapid DF plaadiliimi, on võimalik vuukimisega alustada juba 2h pärast!

Materjalid

Rakendus

Kiilto KeraSafe + hüdroisolatsiooni kangas on mõeldud seinte ja põrandate hüdroisolatsiooniks enne plaatimist. Sobib märgadesse ruumidesse, näiteks elu- ja ühiskondlikes hoonetes, koolides ja spordihallides.

Pakendi suurus EAN kood
Kiilto KeraSafe + Kangas 1 x 30 m 6411510850308
Aluspõranda niiskus

Plaatmaterjal: 8–12% RH

Betoon- ja silumismaterjal:
< 85% RH M1000, kui kasutatakse toodet Eco/Floor Plus < 90% RH, kui kasutatakse muid kinnitusmaterjale

Erikaal

u 325 g/m

Kasutustemperatuur

15‒25 °C

Kihi paksus

u 0,5 mm

Ladustamine

Avamata originaaltaaras, temp. üle 1 °C, 2 aasta.

Pakendi suurused

1 x 30 m

Pragude katmine

> 1,5 mm (3. kategooria)

Sideaine tüüp

Elastomeerkile
PP-fliis

Tuletundlikkusklass

E (EN 13501-1:2018)

Veeauru läbilaskvus

W = 2,8 x 10ˉ¹² kg/(m²Pa)
Z = 2 620 000 s/m
Sd = 71 m

Kasutusjuhend

Kiilto KeraSafe + on elastne, vee- ja aurutihe veetõkkekangas. KeraSafe + kanga paigaldamine peab toimuma materjali, ruumi ja aluspinna normaaltemperatuuril. Keskkonnatingimused nagu õhuniiskus ja temperatuur mõjutavad nakkumist, kuivamisaega ja võimalikku veetõkkekanga mõõtmete varieerumist. Paigaldades kangast põrandaliimiga peab pinna plaatima 72 tunni jooksul kanga liimimisest. Enne töö alustamist tutvuge tööjuhistega.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.