Kiilto Pro Keraprimer
nakkedispersioon hüdroisolatsioonimastiksile

Parandab Kiilto hüdroisolatsioonimastiksite nakkumist märgades ruumides sobiva aluspinnaga, näiteks tasandussegu, betooni ja plaatidega. Veeslahustuv.

Eriomadused

  • nakkedispersioon kasutamiseks koos KeraSafe hüdroisolatsioonisüsteemiga
  • kollane värv
  • veepõhine

Materjalid

Rakendus

Nakkumist parandav krunt enne Kiilto hüdrosiolatsioonimastiksi paigaldamist.

Pakendi suurus EAN kood
1 l 6411512120010
3 l 6411512120034
10 l 6411512120102
Erikaal

u 1

Kasutustemperatuur

+10 °C kuni +25 °C

Kuivamise kiirus

1–2 tundi, sõltuvalt ümbritseva keskkonna tingimustest

Kulu

1 l lahjendatud veega 1:1 katab u 16 m² 1 l lahjendamata materjali katab u 8 m²

Külmakindlus

Kuivamine

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. üle +1 °C, 1 aasta.

Pakendi suurused

1 l, 3 l, 10 l

Segamissuhe

Tasandusseguga kaetud või betoonist aluspind: lahjendada veega 1:1. Kipsist aluspind: mitte lahjendadaMuudest imavatest plaatidest aluspinnad: lahjendada veega 1:1 Mitteimavatest plaatidest aluspinnad: mitte lahjendada. Kare betoon või kivi: tasandada Kiilto tsemendi baasil tasandusseguga.

Kasutusjuhend

Eemaldage aluspinnalt tsemendipiim, pinnakattematerjalide jäägid, lihvimistolm, lahtised osakesed ja määrdeained. Vajadusel lihvige või karestage vastava tööriistaga. Kanna krunt pinnale võimalikult õhukese ja ühtlase kihina, näiteks harja rulli või pintsliga. Mastiks tuleb aluspinnale tugevalt/korralikult rullida/pintseldada. Enne hüdroisolatsioonimastiksi pealekandmist peab krundikiht olema kuivanud. Enne töö alustamist tutvuge Kiilto hüdroisolatsioonisüsteemi juhisega.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote jõudlus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.