Kiilto Kerapid DF
Kiiresti tahenev, elastne, tsementjas plaatimissegu

Kiirkivinev plaatimissegu keraamiliste-, kiviplaatide ja niiskusetundliku looduskivi kinnitamiseks. Vuukida on võimalik juba 2–4 tunni pärast. Sobib ka välistingimustes kasutamiseks.

Eriomadused

  • väga kiire, vähetolmav
  • keraamiliste plaatide, dekoratiivkivide ja kivide paigaldamiseks
  • kulu 2-3 kg/m²
  • vuukimine 2-4 h
  • sise- ja välistingimustesse

Materjalid

Rakendus

Väga kiiresti kivinev, mittevalguv plaatimissegu keraamiliste-, klinker- ja kiviplaatide kinnitamiseks vinüüliga, värviga, plaatidega, klinkerplaatidega kaetud pindadele ja muudele üldkasutatavatele pinnakatetele, samuti Kiilto hüdroisolatsioonimastiksi või Kiilto Kerastopiga töödeldud pindadele. Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid).

Plaaditavad pinnad peavad olema puhtad ja tolmuvabad. Eemaldage veebaasil silumis- ja tasandussegud. Kuivasid ja imavaid pindasid tuleb niisutada või kruntida lahjendatud Kiilto Start Primeriga. Laudadest aluspinda tuleb kruntida lahjendamata Start Primeriga. Lülitage põrandaküte välja u 24 tundi enne plaatimist. Plast-, värvitud, kahhel- ja klinkerpindu plaatides (ainult siseruumides) tuleb jälgida, et:

- plaaditav pinnakattematerjal on tugevalt kinni aluspinnal,
- vaha, rasv ja mustus pestakse plaaditavalt aluspinnalt leeliselise puhastusvahendiga ja loputatakse korralikult.

Kui pind on kuivanud, lihvige seda vajadusel ja eemaldage lihvimistolm;

Notching of trowel
Notching of trowel
Pakendi suurus EAN kood
5 kg 6411513552056
15 kg 6411513552155
Aluspõranda niiskus

- betoon < 90% RH

Avatud aeg

üle 0,5 MPa / 30 min (EN1346)

KLASSIFIKATSIOONID

C2FTES1, M1

Kasutustemperatuur

Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 10 °C

Kulu

u 3 kg/m² kasutades normaalse hammastusega segukammi (hamba mõõtmed: 6 mm x 6 mm x 6 mm).
u 2 kg/m² kasutades mosaiik-segukammi (hamba mõõtmed: 4 mm x 4 mm x 4 mm).

Külmakindlus

Külmakindel

Ladustamine

Avamata pakendis kuivades oludes 6 kuud.

Libisemine

alla 0,5 mm (EN1308)

MAX TERA SUURUS

max 0,5 mm

Nakketugevus

üle 1,0 MPa (EN1348)

Pakendi suurused

5 kg plastmahuti, 15 kg kott

Segamissuhe

u 3,5 l vett / 15 kg pulbrit (seinad), u 4,0 l vett / 15 kg pulbrit (põrandad).

Sideaine tüüp

Plasti-eritsemendi-kvartsibaasiline pulber

Tuletundlikkusklass

E

Tööaeg

Tuleb kasutada ära u 30–45 min jooksul pärast vee lisamist (segu temp. 18 °C).

Kasutusjuhend

Puistake pulber aeglaselt, pidevalt segades jahedasse, puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane mass. Kandke segu plaaditavale pinnale ja kammige segukammiga lahti alale, mis jõutakse plaatida 10–15 min. jooksul. Suruge plaadid tugevalt segule ja koputage kohe kinni. Plaatide asendit on võimalik muuta u 10 minuti jooksul. Tõstke pisteliselt paigaldatud plaate ja kontrollige, et plaadi tagakülg oleks piisavalt seguga kaetud (seinaplaadid 70–75% ja põrandaplaadid 80–90%). Välistingimustes plaatimisel peab plaadi tagakülg olema seguga laetud 100%. Piisava kaetuse tagamiseks tuleb segukammi hammastuse valimisel lähtuda plaatide mõõtmetest ja tagakülje mustrist.

Värsked segujäägid eemaldage kohe vee ja niiske svammiga. Kuivanud segu saab eemaldada ainult mehaaniliselt. Kõvenemisaeg 2–4 tundi olenevalt tingimustest.

Vuukida saab vuugitäidisega Kiilto Saumalaasti 2–4 tundi pärast plaatimist; mitteimavate pindade puhul mitte varem kui 4 tunni pärast. Elementide ja ehitusplaatidest seinte nurgad, seina- ja põrandaplaatide vahelised vuugid ning muud nihkevuugid vuukige elastse hermeetikuga. Kiilto Fixbinder lisandi juhistekohase lisamise abil saab suurendada Kerapidi elastsust (CE-märk C2ES2).

Sobib väiksemate pinnaebatasasuste parandamiseks enne plaatimist. Üle 15 millimeetri kõrguste pinnaebatasasuste parandamiseks soovitame kasutada Kiilto seinapahtlit või tasandussegu.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.