Kiilto Keramix A + X
Hüdroisolatsioonimastiks

Väga kiiresti kuivav, kahekomponentne hüdroisolatsioonimastiks märgadesse ruumidesse, rõdudele ning terrassidele enne plaatimist. Sobib kasutamiseks ka õues ja mitteköetavates ruumides. Ideaalne suvemajade vannitubade hüdroisoleerimiseks. Sobib ka õhu- ja radoonilekete sulgemiseks.

Eriomadused

  • kiire, heade pealekandmisomadustega, paksem konsistents sobib ideaalselt aluspindade ühtlustamiseks ja läbiviikude tihendamiseks
  • eramute, korterite ja ühiskondlike hoonete märgadesse ruumidesse
  • terrassidele, rõdudele, aastaringselt kütmata hootenete märgadesse ruumidesse
  • kiire kuivamine 1+1,5 h
  • kastetatud sobivus õhulekete tihendamiseks 
  • tsemendi põhjal, kahekomponentne
  • jäätumistestitud

Materjalid

Rakendus

Kiilto Keramix A+X on kahekomponentne hüdroisolatsioonimastiks nii sise- kui ka välisruumidesse enne plaatimist. Mastiksi võib peale kanda nii pintsli kui ka rulliga. Siseruumides tuleb läbiviigud ja ühenduskohad tugevdada butüüllindiga. Sobib ka õhulekete sulgemiseks. Ei sobi kasutamiseks kohtades, mis on pidevalt vee all (näiteks basseinid) või mille temperatuur tõuseb üle 70 °C (näiteks sauna leiliruumi seinad). Kõigiks Kiilto hüdroisolatsioonimembraanidest 2-komp. Kiilto Keramix A + X-l on veeauru läbilaskvuse vääärtus kõige suurem. Enne hüdroisolatsioonitöid tuleb tutvuda Kiilto Keramix tööjuhisega.

Pakendi suurus EAN kood
5+5 kg 6411513725054
10 kg / 15 l 6411513716106
10 l 6411513741108
Aluspind

Betoon, müüritis, tsemendibaasil tasandussegud ja märga ruumi sobivad ehitusplaadid.

Aluspõranda niiskus

Kiilto toodetega tasandatud põrandad ja seinad hüdroisoleeritakse peale tehnilistes andmetes märgitud soovitusliku kuivamisaja möödumist.

Värske betoon < 90 % RH Vana betoon < 95 % RH. NB! Ümbritsevad konstruktsioonid võivad eeldada betooni madalamat niiskussisaldust kui hüdroisolatsioonimastiks.

Erikaal

u 1,2 kg/l

Kasutustemperatuur

+10 °C kuni +25 °C

Kihi paksus

0,8 mm

Kulu

1,5 kg/m ² kokkusegatud mass (kaks kihti)

Külmakindlus

Vedelikuosa A kõveneb

Ladustamine

Avamata pakendis, temperatuuril üle +1 °C, 1 aasta.

Nakketugevus

≥ 0,5 MPa

Pakendi suurused

5 + 5 kg , 10 + 10 kg

Pragude katmine

1. kategooria 0,4 mm (1,5 kg/m ²) ETAG≥ 0,75 mm (EN 14891)≥ 0,75 mm (-5 °) (EN 14891)

Segamissuhe

1:1 (A + X) tavapärane kasutamine3,5 : 5 (A + X) seinaläbiviikude tihendamine4,25 : 5 (A + X) põranda läbiviikude tihendamine

Segu värv

Hall

Sideaine tüüp

Stüreenakrülaat (A-osa) ja tsement (X-osa)

Temperatuuritaluvus

max 70 °C

Tööaeg

u 45 min.

Veeauru läbilaskvus

90 x 10ˉ¹² kg/(m²sPa)

Kasutusjuhend

Segage kokku Keramix A vedelikuosa ja X pulbriosa suhtega 1 : 1. Loksutage vedelikumahutit, valage sisu segamisnõusse ning puistake pulber vedelikku, samal ajal segades. Jätkake segamist, kuni segu on ühtlane ja selles pole enam pulbriklompe. Segage toodet sellises koguses, mille jõuate ära kasutada u 45 minuti jooksul. Esimese kihi pealekandmisel (kihipaksus max 3 mm) tuleb tasandada poorne aluspind, kasutades sobiva konsistentsiga Keramix hüdroisolatsioonimastiksit. Teine kiht kanda peale tavapäraselt. Kui veetõkkemembraan hakkab kõvenema, ei tohi seda enam veega lahjendada.Seinad:Vajadusel lihvige ja/või tasandage ebaühtlane aluspind plaatimise- ja veetõkke aluspinna töötlemiseks sobiva Kiilto seinatasandusseguga. Seinapinnad tuleb enne veetõkke pealekandmist kruntida Kiilto Keraprimer või PrimerOne nakkedispersiooniga vastavalt juhistele. Krunt peab olema kuivanud enne hüdroisolatsioonitööde alustamist (vähemalt üks tund). Kandke Kiilto Keramix hüdroisolatsioonimastiks seinte vertikaalnurkadesse, ehitusplaatide ühenduskohtadele ja muudele liitekohtadele ning tugevdage neid kohti Kiilto nurgatugevduslindiga või Kiilto KeraSafe vuugilindiga. Suruge lint värskele hüdroisolatsioonimastiksile ja kontrollige, et see on läbinisti märgunud. Nurkades võite kasutada ka Kiilto butüüllinti, mis tuleb krunditud pinnale paigaldada enne hüdroisolatsioonimastiksi pealekandmist või teise võimalusena paigaldada see värske hüdroisolatsioonimastiksi sisse. Tugevdage torude läbiviike valmis tugevdustükkidega või lõigake tugevduskangast sobivad tükid ning lõigake kanga keskele auk, mis on u 10 mm väiksema läbimõõduga kui vastava toru välisläbimõõt. Tugevdustükkide asemel võib kasutada ka segu Keramix A + X suhtes 3,5:5 (3,5 osa vedelikku A ja 5 osa pulbrit X). Kui kasutate tugevdustükke, suruge läbiviigu tugevdustükk värskesse Keramix mastiksisse ja kontrollige, et see on läbinisti märgunud. Katke Keramix mastiksiga kogu hüdroisoleeritav pind, kasutades rulli, ning laske kuivada u 1 h (värvimuutuseni). Kuivamisaeg sõltub kihi paksusest ja ümbritseva keskkonna tingimustest. Kandke pinnale teine kiht Keramixi ja laske kuivada vähemalt 1,5 h (värvimuutuseni). Kontrollige, et hüdroisolatsioonikiht katab ühtlaselt kogu pinna. Tihendage kõik peenpraod/poorid Kiilto Keramixiga ja laske põhjalikult kuivada. Kuivanult peab hüdroisolatsioonikihi paksus olema vähemalt 0,8 mm.

Põrandad: Vajadusel lihvige ja/või tasandage ebaühtlane aluspind Kiilto põrandatasandusseguga. Kuivad põrandapinnad tuleb enne veetõkke pealekandmist kruntida vastavalt juhistele kiilto Keraprimer või PrimerOne nakkedispersiooniga. Kunt peab enne hüdroisolatsiooimastiksi pealekandmist olema täiesti kuivanud (vähemalt üks tund). Paigaldage Keramix horisontaalnurkadesse ja toruläbiviikude ümber ning suruge Kiilto nurgatugevduslint või KeraSafe kangas värske Keramixi sisse ja kontrollige, et see on läbinisti märgunud. Sise- ja välisnurkades võite kasutada ka valmis nurgatükke. Nurki saab tugevdada ka Kiilto butüüllindiga, mis tuleb paigaldada krunditud aluspinnale või värskele hüdroisolatsioonimastiksile. Toruviikude tihendamiseks võib kasutada ka segu Keramix A + X suhtes 4,25:5 (4,25 osa vedelikku A ja 5 osa pulbrit). Põrandatrapi tugevdamiseks kasutage Kiilto iseliimuvat trapitükki. Vajutage Kiilto iseliimuv trapitugevdustükk ettevaatlikult krunditud aluspinnale ja lõigake kanga keskele ümmargune auk, mis on u 40 mm väiksem kui trapi läbimõõt. Lõpuks paigaldage sobiv pingutusvõru. Kandke Keramix hüdroisolatsioonimastiksit üle trapitüki kuni pingutusvõruni. Katke Keramixiga kogu põrandapind, mille soovite muuta veekindlaks, ning laske kuivada u 1 h (värvimuutuseni). Kandke üle kogu põranda teine kiht Keramixi ning laske kuivada vähemalt 1.5 h enne plaatimist (värvimuutuseni). Kuivamisaeg sõltub kihi paksusest ja ümbritseva keskkonna tingimustest. Hüdroisolatsioonikihi paksus peab olema vähemalt 0,8 mm. Kontrollige, et hüdroisolatsioonikiht katab ühtlaselt kogu pinna. Tihendage kõik peenpraod/poorid Kiilto Keramixiga ja laske põhjalikult kuivada. Kasutamine välistingimustes: Kiilto Keramix hüdroisolatsioonimastiksit võib kasutada sise- ja välistingimustes ning miinustemperatuuril betoon- või muul tugeval tsemendipõhisel aluspinnal enne plaatimist. Keramixi kasutamisel tuleb paigaldada butüüllindist nurgatugevdused, läbiviikude- ja ühenduskohtade tugevdused kõigisse ühenduskohtadesse ja läbiviikudesse, mida võivad mõjutada miinustemperatuurid. Pind tuleb hoolikalt puhastada tolmust ja muudest materjalidest, mis võivad nakkumist vähendada. Seejärel valmistage aluspind ette, pritsides sellele harjaga vett. Välistingimustes aluspinda EI KRUNDITA. Hüdroisolatsioon paigaldatakse samal viisil nagu siseruumides. Enne töö alustamist tuleb läbi lugeda Kiilto Keramixi välistingimustes kasutamise juhised.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote jõudlus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtetega ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige naha kokkupuudet kuivamata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
CE
ETAG
LEED
Jäätumistestitud
Kiire
Soome Võtmelipp
Põhjamaade Luigemärk